Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Małe dotacje w Biurze Edukacji z zakresu edukacji, nauki, oświaty i wychowania w roku 2021

Reklama
Nabór od 26.03.2021 do 16.06.2021 15:55
Biuro Edukacji
Łączny budżet 250 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Małe dotacje w Biurze Edukacji z zakresu edukacji, nauki, oświaty i wychowania:

działania edukacyjno - wychowawcze na rzecz mieszkańców Warszawy w roku 2021. 

 

Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków. Po złożeniu oferty w Generatorze należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty, czytelnie je podpisać oraz dostarczyć do kancelarii ogólnej Urzędu m.st. Warszawy ul. Kredytowa 3 w godzinach 8:00-16:00 lub przesłać pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa. 

Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 dopuszcza się możliwość przesłania skanu podpisanego przez osoby uprawnione potwierdzenia złożenia oferty na adres ktylkowska@um.warszawa.pl.

Oferty złożone w Generatorze, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty lub nieprzesłania skanu podpisanego potwierdzenia złożenia oferty nie podlegają ocenie.

Za dzień wpłynięcia oferty uznaje się datę wpływu potwierdzenia złożenia oferty do Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama