Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Program Społecznik na lata 2019-2021 Regionalne Inicjatywy Obywatelskie II nabór na rok 2021

Reklama
  1. Zadanie publiczne jest realizowane w okresie od 1 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku.
  2. W ramach realizacji regionalnych inicjatyw obywatelskich planuje się dofinansowanie rocznie minimum 100 inicjatyw, w tym 42 regionalne inicjatywy o zasięgu powiatowym oraz 58 regionalnych inicjatyw o zasięgu regionalnym, w wysokości do 10.000,00 zł każda, o łącznej wartości 1.000.000,00 zł w drodze co najmniej jednego naboru.
  3. Wsparcie jest przyznawane z uwzględnieniem podziału regionalnych inicjatyw obywatelskich na regionalne inicjatywy obywatelskie o zasięgu powiatowym (przy założeniu udzielenia wsparcia maksymalnie 2 inicjatywom obywatelskim na powiat,a co za tym idzie przeznaczeniem kwoty maksymalnie 20.000,00 zł na powiat)
    i regionalne inicjatywy obywatelskie o zasięgu regionalnym.
  4. Sposób realizacji zadania publicznego oraz regionalnych inicjatyw obywatelskich zarówno w zakresie formalnym, jak i obszarowym jest zgodny z zapisami Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi. W latach 2020-2021.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama