Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

OTWARTY KONKURS OFERT NR 48/2021 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA NA RZECZ SPOŁECZNOŚĆI RAD...

Reklama
OTWARTY KONKURS OFERT NR 48/2021 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA NA RZECZ SPOŁECZNOŚĆI RAD OSIEDLI W OBSZARZE "DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM" W 2021 ROKU
Nabór od 25.03.2021 do 15.04.2021 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 37,5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 37,5 tys. PLN
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: OTWARTY KONKURS OFERT NR 48/2021 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA NA RZECZ SPOŁECZNOŚĆI RAD OSIEDLI W OBSZARZE "DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM" W 2021 ROKU.

Uwaga:

Należy zapoznać się z pelną treścią ogłoszenia konkursowego zamieszczonego jako załącznik do niniejszego konkursu!

 

OTWARTY KONKURS OFERT NR 48/2021 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI RAD OSIEDLI W OBSZARZE "DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM" W 2021 ROKU

 

Rodzaj zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

Nazwa zadania publicznego:

Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku i rekreacji.

Planowane wydatki w 2021 roku:  282 058,00 zł, w tym na realizację zadania publicznego w niniejszym konkursie 37 500,00 zł 

Termin realizacji:  10.05.2021 r. - 31.12.2021 r.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama