Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs MON: "Wdzięczni weteranom działań poza granicami państwa"

Reklama
Nabór od 17.03.2021 do 08.04.2021 16:15
Ministerstwo Obrony Narodowej
Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON. Adres e-mail do zapytań: wDEKiD@mon.gov.pl
Łączny budżet 1,5 mln PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny
Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa pn. "Wdzięczni weteranom działań poza granicami państwa".

Celem zadania jest:

1) udzielenie pomocy i wsparcia weteranom działań poza granicami państwa i weteranom poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa;

2) opieka i pomoc najbliższym członkom rodziny weteranów działań poza granicami państwa i weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa;

3) uczczenie pamięci i oddanie hołdu poległym i zmarłym żołnierzom i pracownikom wojska - uczestnikom działań poza granicami państwa;

4) opieka i pomoc najbliższym członkom rodziny poległych lub zmarłych żołnierzy i pracowników wojska uczestników działań poza granicami państwa;

5) integracja i budowanie szacunku dla weteranów w społeczeństwie, w szczególności w lokalnych społecznościach.

Biorąc pod uwagę ryzyka i zagrożenia dotyczące sytuacji epidemicznej związanej z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 oraz wynikającymi z tego faktu ograniczeniami, realizacja działań opisanych w ramach oferty zgłoszonej do udziału w Otwartym Konkursie ofert nr ew. 04/2021/WD/DEKiD musi uwzględniać spełnienie wszelkich aktualnych wymagań związanych z bieżącą sytuacją epidemiczną, zgodnie z obowiązującymi i systematycznie aktualizowanymi przepisami o ograniczeniach, nakazach i zakazach określonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce.

Oferty należy składać do 8 kwietnia 2021 r., do godziny 16.15.

Wydrukowany (jeden) egzemplarz oferty, w zamkniętej kopercie, opatrzonej informacją „Otwarty Konkurs Ofert Nr ew….” należy złożyć w Biurze Podawczym Ministerstwa Obrony Narodowej mieszczącym się w Warszawie, przy al. Niepodległości 218 (wejście od ulicy Filtrowej) lub przesłać na adres:
Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON 
Al. Niepodległości 218, 
00-911 Warszawa

Data złożenia oferty jest data jej wpływu do adresata.

Reklama