Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Civic Europe Idea Challenge – program grantowy i rozwoju kompetencji

Reklama
Nabór od 18.03.2021 do 26.04.2021 12:00
MitOst i Sofia Platform.
Jolanta Steciuk - Civic Europe Idea Challenge scouting partner: idea.challenge.pl@gmail.com 698-081-925
Łączny budżet 700 tys. EUR
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 35 tys. EUR
Civic Europe Idea Challenge to program realizowany w 12 krajach Europy. Mogą w nim wziąć udział także organizacje pozarządowe z Polski. Jury konkursowe przyzna 20 grantów do 35 000 euro każdy. Pomysły na projekty przyjmowane są do 26 kwietnia 2021 r. do godziny 12.00 przez platformę online: civic-europe.eu/ideas Zwycięskie organizacje zostaną zaproszone do międzynarodowej sieci wsparcia i rozwoju The Circles of Change opartej o trzy filary: społeczność, rozwój kompetencji, wizerunek.

Kryteria konkursu grantowego

Civic Europe Idea Challenge to konkurs grantowy, w którym mogą wziąć udział organizacje pozarządowe z Polski.

Szczegółowe informacje o kryteriach wyboru projektów i podmiotach uprawnionych do udziału znajdują się na stronie: https://civic-europe.eu/idea-challenge/call-for-ideas-2021/

W skrócie, w konkursie chodzi o projekty, które:

WZMACNIAJĄ ZAANGAŻOWANIE OBYWATELSKIE NA POZIOMIE LOKALNYM

Wzmacniają zaangażowanie obywatelskie i partycypację społeczną; pomagają w rozwijaniu wiedzy, umiejętności i motywacji do aktywnego udziału w życiu społecznym i obywatelskim. Proponują wspólne działania w celu rozwiązania lokalnych problemów i poprawy jakości życia społeczności.

ANGAŻUJĄ W DIALOG

Angażują społeczność w wielostronny dialog dotyczący lokalnych spraw. Zapraszają do udziału osoby, które reprezentują odmienne stanowiska i poglądy, osoby, które na co dzień nie mają ze sobą kontaktu. Obejmują - oprócz osób ze społeczności i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego - także lokalne samorządy i administrację, polityków, partie, szkoły, lokalne przedsiębiorstwa lub inne grupy interesu, których dotyczy problem itp.

Zapraszają do dialogu przekonanych i wątpiących w wartość działań obywatelskich; tych, którzy ufają instytucjom demokratycznym i tych, którzy są z nich niezadowoleni; tych, którzy wierzą w demokrację i tych, którzy ją kwestionują lub nie mają (jeszcze) zdania, a także tych, którzy wycofują się z polityki.

MAJĄ POZYTYWNY I TRWAŁY WPŁYW

Mają pozytywny wpływ na rozwój społeczności w dłuższej perspektywie. Tworzą podstawę do trwałych zmian. Budują pomosty między skonfliktowanymi grupami. Są oparte na dobrym rozumieniu problemu, grupy docelowej i interesariuszy.

Wzmacniają osoby ze społeczności lokalnej do wyrażenia swojego stanowiska, reprezentowania swoich interesów, aktywnego uczestnictwa w procesach kształtowania polityki na poziomie lokalnym, krajowym, a nawet europejskim.

LOKALIZACJA

Są realizowane w społecznościach i regionach, w których jest niewiele lub nie ma żadnych możliwości zaangażowania społecznego i politycznego; w których brakuje edukacji obywatelskiej i aktywności obywatelskiej; w miejscach o ograniczonej infrastrukturze, takiej jak domy kultury, biblioteki, muzea, miejsca publiczne do spotkań (często ma to miejsce poza dużymi ośrodkami miejskimi, w mniejszych miastach i na obszarach wiejskich); .

Prezentowanie pomysłów i ich realizacja

Wnioski (w języku angielskim) można składać przez platformę civic-europe.eu/ideas

Opisy (wybrane elementy, zgodnie z informacją na formularzu) będą widoczne online. Do 26 kwietnia b.r. do godziny 12.00 autorzy i autorki mogą edytować i udoskonalać swoje wnioski.

Pomysły najwyżej ocenione przez jury przejdą do drugiego etapu i dopiero wtedy wymagane będą szczegółowe budżety. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu 2021 r.

  • Jury przyzna 20 grantów o wysokości do 35 000 euro każdy.
  • Finansowanie może obejmować 100% kosztów.
  • Projekty mogą trwać od października 2021 r. do listopada 2022 r.

The Circles of Change

Program Civic Europe Idea Challenge organizowany jest jednocześnie w dwunastu krajach Europy: w Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Słowacji, na Węgrzech, we Włoszech i w Polsce.

Organizacje realizujące zwycięskie projekty zostaną zaproszone do międzynarodowej sieci wsparcia i rozwoju The Circles of Change, opartej o trzy filary: społeczność, rozwój umiejętności, wizerunek.

Więcej informacji o sieci wsparcia i rozwoju The Circles of Change: civic-europe.eu/idea-challenge/

Organizatorzy

Program realizowany jest przez MitOst i Sofia Platform, a finansowany przez Stiftung Mercator. Platforma prezentacji projektów (idea space) została utworzona przez Liquid Democracy.

Szczegółowe informacje

Reklama