Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. przez organizacje i podmioty prowadzące...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Nabór od 15.03.2021 do 05.04.2021 23:59
Biuro Promocji Powiatu
Łączny budżet 75 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 5 tys. PLN
Powiat Grójecki, Biuro Promocji Powiatu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego .

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020r., poz. 1057) oraz Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego Nr XXXI/205/2020 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu grójeckiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz kołami gospodyń wiejskich na rok 2021”.

Zarząd Powiatu Grójeckiego ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2021 r. przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama