Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2021 w zakresie wspierania...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Nabór od 05.03.2021 do 26.03.2021 15:00
Wydział Promocji i Współpracy
Łączny budżet 150 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Starostwo Powiatowe w Krakowie, Wydział Promocji i Współpracy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

1. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

2. Celami konkursu są:

  1. zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców powiatu poprzez wspieranie rozwoju sportu oraz propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego,
  2. zwiększenie zaangażowania mieszkańców powiatu w życie publiczne poprzez działalność w organizacjach pozarządowych i inicjatywach lokalnych.

3. W ramach konkursu zlecane będą następujące zadania:

  1. organizacja i koordynacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu powiatowym obejmującym współzawodnictwo dzieci, młodzieży i dorosłych,
  2. wspieranie udziału sportowców w zawodach na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

4. Zlecenie realizacji zadań publicznych, o których mowa w ust. 3, odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

5. W związku z sytuacją epidemii koronawirusa, wszystkie planowane działania muszą być zgodne z aktualnymi obostrzeniami, ograniczeniami, zasadami i wytycznymi Rady Ministrów RP.

6. Oferent zobowiązany jest zaproponować w planie działania alternatywny sposób realizacji zadania na wypadek zaostrzenia sytuacji epidemicznej (np. wykonanie części działań w formie on-line).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama