Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2021 w zakresie ekologii...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2021 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Nabór od 05.03.2021 do 26.03.2021 15:00
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Łączny budżet 120 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Starostwo Powiatowe w Krakowie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2021 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2021 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Celem konkursu jest ochrona wartości przyrodniczych i walorów krajobrazu a także poprawa ochrony przyrody i środowiska na terenie powiatu krakowskiego.

W ramach konkursu zlecane będą następujące zadania:

 1. edukacja w zakresie zachowań proekologicznych,
 2. promocja zdrowej żywności, produktów regionalnych oraz ekologicznych metod produkcji,
 3. wspomaganie działań dla ochrony i zwiększenia bioróżnorodności w przyrodzie,
 4. realizacja działań z zakresu ochrony powietrza i monitoringu jakości powietrza,
 5. przeciwdziałanie suszy i jej skutkom.

W roku 2021 preferowane będą zadania z zakresu:

 1. poprawy jakości powietrza na terenie powiatu krakowskiego,
 2. przeciwdziałania suszy i jej skutkom w wymiarze społeczności lokalnych, sieci sąsiedzkich, poszczególnych gospodarstw domowych poprzez np. oszczędne gospodarowanie wodą, retencję wód opadowych i roztopowych, ogrodów deszczowych,
 3. stworzenia i pogłębiania relacji pomiędzy mieszkańcami powiatu krakowskiego a środowiskami prowadzącymi gospodarkę łowiecką na terenie powiatu,
 4. ochrony i zwiększenia populacji zapylaczy (pszczół miodnych i innych owadów zapylających) oraz wiedzy o znaczeniu zapylaczy we współczesnym świecie,
 5. wspierania produktów uprawianych i hodowanych lokalnie, odtwarzających
  i kultywujących tradycję.

Powyższe preferencje znajdują odzwierciedlenie w kryteriach oceny merytorycznej Komisji Konkursowej (Rozdział VIII Regulaminu).

Zlecenie realizacji zadań publicznych, odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

W związku z sytuacją epidemii koronawirusa, wszystkie planowane działania muszą być zgodne z aktualnymi obostrzeniami, ograniczeniami, zasadami i wytycznymi Rady Ministrów RP.

Oferent zobowiązany jest zaproponować w planie działania alternatywny sposób realizacji zadania na wypadek zaostrzenia sytuacji epidemicznej (np. wykonanie części działań w formie on-line).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama