Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak założyć organizację pozarządową Dowiedz się, zadaj pytania ekspertce. Przyjdź na webinar >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Węgiersko-polski program współpracy pozarządowej - konkurs grantowy

Reklama
Nabór od 03.03.2021 do 05.04.2021 23:59
Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej
Łączny budżet 30 tys. EUR
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 1 tys. do 5 tys. EUR
Organizacje pozarządowe
Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ogłaszają konkurs zapraszając organizacje pozarządowe do udziału w Węgiersko-polskim Programie współpracy pozarządowej. Program ma na celu intensyfikację pozarządowej, obywatelskiej współpracy między naszymi krajami i lepsze wzajemne poznanie się.

Wniosek należy złożyć w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku węgierskim i polskim (czyli w obu językach) lub w języku angielskim. Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy info@hunginst.pl, podając kontakt do osoby odpowiedzialnej za projekt (imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu). Warunki konkursu są zawarte w Regulaminie.

Wnioski na projekty konkursowe mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje kościelne, szkoły, wyższe uczelnie i osoby fizyczne. Poszczególne projekty mogą powstać z udziałem zaangażowanych w nie partnerów z obu krajów. Wymagana liczba uczestników w realizacji projektu to co najmniej 1 partner węgierski i co najmniej 1 partner polski. Nie mogą przystąpić do konkursu partie polityczne i afiliowane przy nich organizacje młodzieżowe oraz związki zawodowe. Ponadto nie można ubiegać się o dofinansowanie na działalność gospodarczą.

Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek tylko w jednym kraju. Projekty mogą być zrealizowane w obu krajach niezależnie od miejsca złożenia wniosku.

Termin składania wniosku: 5 kwietnia 2021 r. (poniedziałek, do końca dnia)

Decyzja o dofinansowaniu złożonych projektów zostanie podjęta i ogłoszona na stronie internetowej Ambasady Węgier (https://varso.mfa.gov.hu/pol) do dnia 20 kwietnia 2021 r. Beneficjenci otrzymają informację pocztą elektroniczną na ich adres mailowy. Termin realizacji projektów, którym przyznano dofinansowanie: 15 listopada 2021 r.

W 2021 r. pula do rozdysponowania na dofinansowanie zakwalifikowanych projektów wynosi  30.000 euro. Komisje przyznają bezzwrotne dofinansowania do złożonych projektów (wniosków). Na dofinansowanie jednego projektu może być przyznana kwota w granicach od 1.000 euro do 5.000 euro. Wnioskodawca jest zobowiązany do poniesienia co najmniej 10% kosztów ogólnych projektu jako wkład własny.

Reklama