Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert Nr 11/2021 na realizację w roku 2021 zadań publicznych miasta w zakresie...

Reklama
Otwarty konkurs ofert Nr 11/2021 na realizację w roku 2021 zadań publicznych miasta w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami
Nabór od 03.03.2021 do 30.03.2021 13:00
Biuro Rady Miasta
Łączny budżet 35 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Żory, Biuro Rady Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert Nr 11/2021 na realizację w roku 2021 zadań publicznych miasta w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Żory ogłasza otwarty  konkursu ofert  Nr 11/2021 na realizację w roku 2021  zadań publicznych miasta w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

§ 1

Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na ich realizację 

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych miasta Żory, odpowiadających celowi  głównemuProgramu współpracy miasta Żory z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021”, jakim jest „budowanie partnerstwa pomiędzy miastem Żory,a podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego oraz tworzenie tym podmiotom warunków do uczestnictwa w życiu publicznym poprzez pobudzanie nowych inicjatyw i aktywności społecznych dla pełniejszego diagnozowania i zaspokajania potrzeb  społecznych mieszkańców miasta” oraz celowi szczegółowemu 6) – „realizowanie zadań publicznych miasta określonych w § 7 programu przy współpracy z organizacjami oraz zwiększanie różnorodności zlecanych  zadań miasta”.  

I. Zakres konkursu obejmuje zadania z obszaru działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama