Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

3.Podnoszenie świadomości społecznej o ochronie klimatu i przeciwdziałaniu skutkom suszy

Reklama
Nabór od 01.03.2021 do 23.03.2021 23:59
Departament Ochrony Środowiska
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Ochrony Środowiska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 3.Podnoszenie świadomości społecznej o ochronie klimatu i przeciwdziałaniu skutkom suszy..

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego należącego do Województwa Podlaskiego w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

Podnoszenie świadomości społecznej o ochronie klimatu i przeciwdziałaniu skutkom suszy.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama