Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs POWER: Opieka domowa na terenach wiejskich

Reklama
Nabór od 12.04.2021 do 17.05.2021 15:00
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.mikro@mfipr.gov.pl lub dzwoniąc pod numer 022 273 80 79.
Łączny budżet 3,5 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Chorzy, Seniorzy, Niepełnosprawni
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs na skalowanie innowacji społecznej: „Opieka domowa na terenach wiejskich”, który umożliwia szersze niż obecnie korzystanie z usług społecznych i zdrowotnych przez mieszkańców wsi.

Przedmiotem konkursu jest wdrożenie innowacji społecznej opracowanej z wykorzystaniem doświadczeń przy testowaniu innowacji społecznej przez Fundację Hospicjum Proroka Eliasza w ramach projektu PO WER „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych”.

Starzenie się społeczeństwa wymaga nowych rozwiązań w zakresie dostępności do usług społecznych i zdrowotnych. Ta potrzeba dotyczy w sposób szczególny mieszkańców wsi, gdzie na ogólne, niekorzystne trendy demograficzne nakładają się inne problemy, np. trudniejszy dostęp do standardowych form usług społecznych i zdrowotnych. Innowacja jest odpowiedzią na te bariery i nowatorskim pomysłem na poprawę jakości życia osób chorujących, którzy często ze względu na stan zdrowia są „uwięzieni” w swoich domach na wsi. Model usług przewiduje także wsparcie dla opiekunów tych osób. 

Założeniem w konkursie jest dotarcie z innowacją do jak największej liczby podmiotów mogących wdrożyć innowację do swojej praktyki funkcjonowania. Innowacja zostanie wdrożona przez co najmniej 20 podmiotów, a z usług społecznych i zdrowotnych w opiece domowej skorzysta co najmniej 200 dorosłych mieszkańców wsi.

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą może być każdy podmiot, który samodzielnie albo - jeśli zgłasza projekt partnerski - wraz z partnerem/ami, spełnia wymienione poniżej warunki: 

  • posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie we współpracy z użytkownikami innowacji (m.in. hospicjami świadczącymi usługi opieki paliatywnej i hospicyjnej w różnych formach), w tym w formułowaniu rekomendacji dotyczących zmiany funkcjonowania podmiotów (do wniosku o dofinansowanie należy załączyć referencje od min. 2 podmiotów),

  • zgłasza się do konkursu tylko raz. Dotyczy to też partnera/ów.

Alokacja na konkurs wynosi 3 500 000 zł.

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 12 kwietnia do 17 maja 2021 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Szczegóły konkursu: https://www.power.gov.pl/nabory/1-372/ lub https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-innowacje-spoleczne-28/).

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Reklama