Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat 2021

Reklama
Nabór od 15.03.2021 do 15.04.2021 15:59
Wydział Programów Dotacyjnych
Łączny budżet 1 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 10 tys. do 100 tys. PLN

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA ogłasza konkurs na projekty w ramach programu „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat 2021”. Program wspiera zaangażowanie społeczne w ochronę materialnych elementów polskiego dziedzictwa kulturowego pozostającego poza granicami kraju i obejmuje zarówno obszar historycznej Rzeczypospolitej w jej granicach z 1772 r., jak i działania związane z ochroną i rewaloryzacją spuścizny kulturowej powstałej na emigracji.

Dofinansowanie wysokości od 10 000 do 100 000 zł umożliwi organizację wolontariackich obozów, objazdów, pobytów studyjnych i kwerend służących rozpoznaniu i ochronie dziedzictwa narodowego poza obszarem współczesnej Rzeczpospolitej Polskiej. Wkład własny finansowy to min. 10%.

O dotacje mogą ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe, samorządowe instytucje kultury z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez Ministra, jednostki samorządu terytorialnego, kościoły i związki wyznaniowe. Przy ocenie wniosków preferowane będą projekty zakładające współpracę z partnerami z Polski lub kraju przyjmującego (instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, kościołami i związkami wyznaniowymi, szkołami ponadpodstawowymi, uczelniami).

Działania będzie można realizować od dnia ogłoszenia wyników przez Dyrektora Instytutu POLONIKA  do 16 listopada 2021 r.

Wymogiem programu jest, aby wolontariusze stanowili min. 75% ogólnej liczby uczestników projektu, a zadanie musi obejmować min. 3 dni prac poza granicami Polski na rzecz przedmiotu projektu. Prace będą musiały być wykonywane po przeszkoleniu i pod nadzorem specjalisty, tak aby nie uszkodzić substancji zabytku.

Wnioski można składać online poprzez system witkac.pl do 15 kwietnia 2021 r. do godziny 15.59.

Regulamin i dokumenty konkursowe dostępne są w dokumentacji konkursowej.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama