Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Powierzenie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej –...

Reklama
Powierzenie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – Nordic Walking
Nabór od 23.02.2021 do 17.03.2021 15:30
Biuro Sportu
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Powierzenie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – Nordic Walking.

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania  niżej wymienionego zadania publicznego w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Truchtem po zdrowie - otwarte zajęcia - kontynuacja”,  będącego zadaniem własnym Gminy Miasta Radomia wraz
z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

Zadanie:  Aktywny Radom - Zajęcia Nordic Walking

Projekt zakłada prowadzenie powszechnych bezpłatnych zajęć na terenie Radomia
z instruktorem, który przekaże w teorii i w praktyce walory uprawiania tej formy aktywności sportowej skierowanej do wszystkich mieszkańców Radomia. Zajęcia powinny się odbywać dwa razy w tygodniu po 60 minut w  okresie kwiecień-listopad. Dotacja na realizację zadania może być przeznaczona w szczególności na: płace instruktorów, zakup sprzętu oraz inne uzasadnione koszty niezbędne do realizacji zadania (do akceptacji).                                                                                           

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2021 r. wynosi  50 000 zł.         
 W 2020 r. na ten cel została przeznaczona kwota w wysokości  50 000 zł

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania może ulec zmianie.

Termin realizacji zadania od 01 kwietnia do 30 listopada 2021 r.

Cel zadania: upowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia na terenie Radomia poprzez organizację bezpłatnych zajęć, które poprawią kondycje fizyczną, wysmuklą sylwetkę redukując tkankę tłuszczową, poprawią wydolność organizmu oraz świadomość zdrowego stylu życia wśród uczestników.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama