Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania w 2021 r. z zakresu działalności na rzecz...

Reklama
Otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania w 2021 r. z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Aktywna Niedziela” zgłoszonego w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego
Nabór od 23.02.2021 do 17.03.2021 14:30
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 10,2 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10,2 tys. PLN
Urząd Miejski w Słupsku, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania w 2021 r. z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Aktywna Niedziela” zgłoszonego w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego. .

Prezydent  Miasta  Słupska ogłasza  otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie wykonania w 2021 r. zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. "Aktywna Niedziela".

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama