Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych na wsparcie wykonania w 2021 r. zadań publicznych w zakresie...

Reklama
Konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych na wsparcie wykonania w 2021 r. zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych a służących realizacji zadań publicznych
Nabór od 22.02.2021 do 15.10.2021 14:59
Wydział Wspólpracy i Promocji
Łączny budżet 140 tys. PLN
Do 99% dofinansowania
Dotacje od 1 do 140 tys. PLN
Urząd Miejski w Słupsku, Wydział Wspólpracy i Promocji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych na wsparcie wykonania w 2021 r. zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych a służących realizacji zadań publicznych.

W ramach konkursu wspierane będą:

1. przedsięwzięcia i projekty, na które organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pozyskały środki finansowe ze źródeł zewnętrznych,

2. oferty o dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych, z zakresu zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok. W 2021 roku wysokość środków publicznych na realizację zadań wynosi – 140.000,00 zł.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama