Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2021 roku przez organizacje...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nabór od 22.02.2021 do 17.03.2021 15:30
Wydział ZPPP
Łączny budżet 80 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Powiat Kępiński, Wydział ZPPP ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarząd Powiatu Kępińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w roku 2021 w zakresie:

  1. pomocy społecznej;
  2. ochrony i promocji zdrowia;
  3. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  4. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  5. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
  6. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama