Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2021 roku przez organizacje...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nabór od 22.02.2021 do 17.03.2021 15:30
Wydział ZPPP
Łączny budżet 80 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Powiat Kępiński, Wydział ZPPP ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarząd Powiatu Kępińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w roku 2021 w zakresie:

  1. pomocy społecznej;
  2. ochrony i promocji zdrowia;
  3. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  4. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  5. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
  6. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama