Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie „Ratownictwa wodnego w 2021 roku dla...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie „Ratownictwa wodnego w 2021 roku dla Miasta Bydgoszczy” przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
Nabór od 10.03.2021 do 31.03.2021 23:59
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 60 tys. do 60 tys. PLN
Miasto Bydgoszcz, Wydział Zarządzania Kryzysowego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie „Ratownictwa wodnego w 2021 roku dla Miasta Bydgoszczy” przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego..

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) określa zasady udzielania dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. Ustawa ta wraz z przepisami wykonawczymi szczegółowo reguluje tryb udzielania dotacji oraz określa wzory ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań szeroko określonej sfery zadań publicznych wymienionych
w art. 4 ww. ustawy.

Wprowadzenie w życie niniejszego zarządzenia umożliwi dofinansowanie podmiotów  nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, posiadających status organizacji pożytku publicznego, które będą realizować zadania związane z ratownictwem wodnym.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama