Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji

Reklama
Nabór od 19.02.2021 do 12.03.2021 15:30
Referat Organizacyjny
Łączny budżet 202,4 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 202,4 tys. PLN
Urząd Miejski w Korszach, Referat Organizacyjny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji.

1. Szkolenie sportowe młodzieży oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie.

2. Organizacja przygotowań i uczestnictwo w lokalnych i regionalnych imprezach sportowych i rekreacyjnych, organizacja przedsięwzięć dotyczących sportu i rekreacji dla mieszkańców Gminy, organizowanie konkursów sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama