Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Organizacja i promocja wydarzeń kulturalnych prezentujących kulturę mniejszości narodowych

Reklama
Nabór od 01.03.2021 do 22.03.2021 15:15
Wydział Komunikacji Społecznej
Łączny budżet 12 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 6 tys. do 12 tys. PLN
Burmistrz Miasta Iławy, Wydział Komunikacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja i promocja wydarzeń kulturalnych prezentujących kulturę mniejszości narodowych.

Konkurs ofert obejmuje wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miejskiej Iława w niżej wymienionych zadaniach publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Organizacja i promocja wydarzeń kulturalnych prezentujących kulturę mniejszości narodowych.

Zadanie powinno polegać na:

  • organizacji i przeprowadzeniu wydarzenia kulturalnego prezentującego i promujacego kulturę mniejszości narodowych,
  • rozpowszechnieniu informacji o działaniu wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Iława.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama