Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Działania edukacyjno-promocyjne na rzecz idei powstania muzeum w Iławie

Reklama
Nabór od 01.03.2021 do 22.03.2021 15:15
Wydział Komunikacji Społecznej
Łączny budżet 7 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 2 tys. do 7 tys. PLN
Burmistrz Miasta Iławy, Wydział Komunikacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Działania edukacyjno-promocyjne na rzecz idei powstania muzeum w Iławie.

Konkurs ofert obejmuje wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miejskiej Iława w niżej wymienionych zadaniach publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Działania edukacyjno-promocyjne na rzecz idei powstania muzeum w Iławie.

Zadanie powinno polegać na:

  • organizacji i przeprowadzeniu konferencji w Iławie z udziałem ekspertów muzealnictwa oraz mieszkańców Gminy Miejskiej Iława,
  • przygotowaniu i realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej do mieszkańców miasta Iławy dotyczącej idei powstania muzeum w Iławie,
  • włączeniu mieszkańców Iławy w dyskusję w sprawie powstania lokalnego muzeum w Iławie,
  • rozpowszechnienie informacji o działaniu wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Iława.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama