Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Obszar „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” zadanie 6. Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz...

Reklama
Obszar „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” zadanie 6. Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym
Nabór od 22.02.2021 do 17.03.2021 23:59
Wydział Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Łączny budżet 150 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 10 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Wydział Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Obszar „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” zadanie 6. Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym.

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 228/207/21 z dnia 16 lutego 2021 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2021 r. zadań publicznych w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” zadanie 6. Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym.

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi do 10 000,00 zł.

Oferty, które w toku oceny merytorycznej uzyskają mniej niż 70 punktów, nie mogą być rekomendowane do uzyskania dotacji.

Działania projektowe dotyczące zadania konkursowego obejmować mogą, w szczególności:

 1. organizowanie lub uczestnictwo w szkoleniach, festiwalach, targach i konferencjach promujących rolnictwo ekologiczne i pszczelarstwo na terenie Mazowsza,
 2. organizowanie imprez i wydarzeń zwiększających popularność rolnictwa ekologicznego i pszczelarstwa na Mazowszu,
 3. wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, książek, katalogów na temat rolnictwa ekologicznego i pszczelarstwa Mazowsza,
 4. spotkania edukacyjne, organizowanie warsztatów/seminariów z zakresu rolnictwa ekologicznego i pszczelarstwa,
 5. promocja innowacji w rolnictwie,
 6. organizowanie konkursów związanych z rolnictwem ekologicznym i pszczelarstwem,
 7. tworzenie systemów informacji na temat rolników ekologicznych i pszczelarzy,
 8. organizacja seminariów dotyczących sprzedaży i marketingu produktów związanych z rolnictwem ekologicznym i pszczelarstwem,
 9. organizacja wizyt studyjnych u producentów ekologicznych i pszczelarzy na Mazowszu,
 10. ułatwienie transferu wiedzy i innowacji poprzez udział w targach i zapoznanie się z najnowszymi technologiami w sektorach związanych z rolnictwem ekologicznym i pszczelarstwem,
 11. wspieranie przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi oraz ochronę bioróżnorodności,
 12. poprawa warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich.
  W związku z sytuacją pandemiczną szkolenia/warsztaty/seminaria mogą odbywać się online.

 

Najważniejsze terminy:

Składanie ofert: od 22 lutego do 17 marca 2021 r.

Wyniki oceny formalnej: od 24 marca do 26 marca 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: do 20 maja 2021 r.

Zadania mogą być realizowane w terminie: od 20 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama