Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na 2021 r. p.n. "Organizacja zajęć mających...

Reklama
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na 2021 r. p.n. "Organizacja zajęć mających na celu pobudzenie aktywności życiowej osób starszych - prowadzenie Klubu Seniora" z zakresu "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób"
Nabór od 16.02.2021 do 09.03.2021 23:59
Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 25 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Racibórz, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na 2021 r. p.n. "Organizacja zajęć mających na celu pobudzenie aktywności życiowej osób starszych - prowadzenie Klubu Seniora" z zakresu "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób".

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na 2021 r. p.n. "Organizacja zajęć mających na celu pobudzenie aktywności życiowej osób starszych - prowadzenie Klubu Seniora" z zakresu "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób":

1. Termin składania ofert za pomocą internetowej platformy Witkac.pl upływa 09.03.2021

2. Termin dostarczenia wersji papierowej do Urzędu Miasta Racibórz (w godzinach pracy Urzędu) upływa 10.03.2021

3. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu 30.03.2021 r., przy czym termin może ulec zmianie na skutek nie przewidzianych okoliczności.

4. Zakres realizacji zadania wraz z kwotami:

1) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - kwota zaplanowana na realizację n/w rodzaju zadań to
kwota łącznie 2
5 000 zł.

a) rodzaj zadania: organizacja zajęć mających na celu pobudzenie aktywności życiowej osób starszych – prowadzenie Klubu Seniora

b) miejsce realizacji zadania: Zadanie będzie realizowane w miejscu wskazanym przez Miasto Racibórz, tj. w obiekcie przy ul. Staszica 17 w Raciborzu.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama