Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku
Nabór od 12.02.2021 do 08.03.2021 10:00
Wydział Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych
Łączny budżet 137,5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 137,5 tys. PLN
Urząd Miasta Puławy, Wydział Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku.

Otwarty konkurs ofert dotyczy zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku.

1. Realizacja inicjatyw kulturalnych służących wzbogacaniu oferty kulturalnej.

Kwota dofinansowania – 107.500 zł

2. Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego.

Kwota dofinansowania – 15.000 zł

3. Wspieranie niekomercyjnej działalności wydawniczej.

Kwota dofinansowania – 15.000 zł 

Zlecenie powyższych zadań publicznych nastąpi w formie wspierania realizacji tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.  

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama