Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Realizacja zadań mających na celu wsparcie edukacyjne i informacyjne mieszkańców w procesie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego...

Reklama
Realizacja zadań mających na celu wsparcie edukacyjne i informacyjne mieszkańców w procesie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022
Nabór od 11.02.2021 do 05.03.2021 15:00
Biuro Dialogu Obywatelskiego
Łączny budżet 45 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 45 tys. PLN
Gmina Miasta Szczecin, Biuro Dialogu Obywatelskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja zadań mających na celu wsparcie edukacyjne i informacyjne mieszkańców w procesie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022.

Zadanie będzie polegało na opracowaniu koncepcji i realizacji działań w celu rozpowszechnienia wiedzy i zwiększenia uczestnictwa mieszkańców Miasta w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim 2022, zwany dalej SBO, w tym m.in.:

1) Podejmowanie działań mających na celu inspirowanie i zachęcanie mieszkańców do myślenia projektowego o potrzebach lokalnych społeczności, wskazywanie korzyści wynikających z SBO, zwiększanie wiedzy o zasadach na jakich funkcjonuje SBO, co będzie skutkowało zaangażowaniem mieszkańców w składanie projektów i udziałem w głosowaniu.

2) Animowanie mieszkańców Miasta do podejmowania innowacyjnych działań promujących ideę i projekty SBO wśród społeczności Szczecina , m.in. w przestrzeni miejskiej, internecie, mediach społecznościowych.

3) Wsparcie mieszkańców na etapie planowania, pisania i zgłaszania projektów oraz ich promocji, przed i w trakcie głosowania.  

4) Opracowaniu i tworzeniu materiałów informacyjno – edukacyjnych. 

5) Prowadzenie i koordynacja punktów konsultacyjno-informacyjnych, warsztatów, szkoleń w trakcie trwania SBO, we współpracy z Miastem.

6) Współpraca z jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi Miasta, organizacjami pozarządowymi, szkołami i szkołami/uczelniami wyższymi, spółkami z udziałem Miasta oraz podmiotami współpracującymi z Miastem, w szczególności z Radami Osiedli.

7) Prowadzenie działań podnoszących zaangażowanie i wiedzę o SBO w kanałach informacyjnych udostępnionych przez Miasto.

8) Prowadzenie działań promocyjnych dot. projektów SBO, znajdujących się na liście do głosowania.

9) Dystrybucja materiałów promocyjnych zapewnionych przez Miasto podczas realizowanych działań.

Przy planowaniu i realizacji zadań należy uwzględnić w szczególności seniorów oraz osoby poniżej 24 roku życia. 

Każda oferta zgłaszana do konkursu powinna uwzględniać realizację działań na rzecz równego dostępu do działalności prowadzonej przez organizację pozarządową dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

We wszystkich ww. działaniach planowanych przez organizację w sytuacji epidemii, należy uwzględnić zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama