Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych
Nabór od 11.02.2021 do 24.03.2021 15:30
Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego
Łączny budżet 90 tys. PLN
Do 40% dofinansowania
Dotacje do 10 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Celem otwartego konkursu ofert jest wsparcie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych poprzez:
 

  1. pobudzenie organizacji pozarządowych do współpracy z biznesem poprzez wsparcie zadań mających wpływ na rozwój kapitału społecznego regionu, w tym w szczególności z szeroko rozumianego zakresu rozwoju sektora pozarządowego, rozwoju wolontariatu i rozwoju aktywności społecznej i obywatelskiej młodzieży, na realizację których organizacja pozarządowa pozyskała środki od darczyńców – podmiotów gospodarczych.
  2. wsparcie realizacji zadań samorządu województwa (w szczególności zawartych w Programie współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021) w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, tj. spoza województwa warmińsko-mazurskiego (nie są nimi środki samorządów lokalnych województwa warmińsko-mazurskiego, środki Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, środki  PFRON będące w dyspozycji Województwa Warmińsko-Mazurskiego).

W ofercie, w części VI. Inne  informacje, należy podać nazwę zewnętrznego funduszu/konkursu/programu, w ramach którego organizacja pozarządowa uzyskała dofinansowanie zadania wraz z linkiem do zasad tego funduszu/konkursu/programu. W przypadku realizacji zadania dofinansowanego ze środków pozyskanych od darczyńców organizacja pozarządowa opisuje wysokość finansowania zadania z tych funduszy oraz wskazuje źródło wsparcia.

Organizacja pozarządowa składająca ofertę jest zobowiązana do opisania, w jaki sposób będzie realizowała zadanie w warunkach związanych ze stanem epidemii koronawirusa (w przypadku zadań, dla których realizacja przebiegała będzie najprawdopodobniej w takim właśnie okresie).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama