Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu rozwoju sektora pozarządowego, w tym rozwoju...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu rozwoju sektora pozarządowego, w tym rozwoju wolontariatu w 2021 r. - I TERMIN
Nabór od 11.02.2021 do 09.03.2021 15:30
Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu rozwoju sektora pozarządowego, w tym rozwoju wolontariatu w 2021 r. - I TERMIN.

Otwarty konkurs ofert obejmuje realizację nastepujących zadań z zakresu rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego:

1. Edukacja organizacji pozarządowych (działaniem powinny zostać objęte w szczególności podmioty
o mniejszych szansach na uzyskanie wsparcia) w zakresie wzmocnienia:

     a) pozyskiwania środków na działalność, głównie w sposób inny niż z dotacji, czyli np. od darczyńców, tworzenie i wdrażanie planów fundraisingowych, zbiórki publiczne, kampanie społeczne;

     b) merytorycznej strony działalności organizacji

     c) jakości funkcjonowania organizacji pozarządowych.

2) Edukacja obywatelska młodzieży szkolnej, w szczególności: promocja i wzmocnienie działalności społecznej i obywatelskiej uczniów oraz rozwój współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi, poprzez partnerską współpracę np. w realizacji wspólnych    przedsięwzięć, kampanii z udziałem uczniów, inicjatyw zwiększających ich wiedzę na temat sektora pozarządowego. Rekomendowane jest wykorzystanie nowoczesnych form przekazu i włączenie działań innowacyjnych, w tym autorstwa młodzieży.

3) Wsparcie rozwoju działalności rzeczniczej organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego, w tym ich reprezentacji.

4) Promocja i rozwój wolontariatu w szczególności wśród młodzieży, promowanie postaw wolontariackich (realizacja kampanii społecznej, obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, organizacja praktyk wolontariackich).

 

Organizacja pozarządowa składająca ofertę jest zobowiązana do opisania, w jaki sposób będzie realizowała zadanie w warunkach związanych ze stanem epidemii koronawirusa (w przypadku zadań, dla których realizacja przebiegała będzie najprawdopodobniej w takim właśnie okresie).

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama