Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert pn. „Jerzyki i jeżyki – aktywni i ekologiczni” dla organizacji pozarządowych oraz...

Reklama
Otwarty konkurs ofert pn. „Jerzyki i jeżyki – aktywni i ekologiczni” dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie wykonania w latach 2021–2022 zadania publicznego dotyczącego zaktywizowania społeczności z obszaru rewitalizacji oraz wykreowania przyjaznej przestrzeni dla dzikich zwierząt bytujących w mieście
Nabór od 09.02.2021 do 03.03.2021 15:00
Wydział Zarządzania Funduszami
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Słupsku, Wydział Zarządzania Funduszami ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert pn. „Jerzyki i jeżyki – aktywni i ekologiczni” dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie wykonania w latach 2021–2022 zadania publicznego dotyczącego zaktywizowania społeczności z obszaru rewitalizacji oraz wykreowania przyjaznej przestrzeni dla dzikich zwierząt bytujących w mieście.

Zadanie ogłoszone w związku z realizacją przez Miasto Słupsk projektu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” finansowanego ze środków EFRR w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie „Jerzyki i jeżyki – aktywni i ekologiczni” dotyczy zaktywizowania społeczności z obszaru rewitalizacji oraz wykreowania przyjaznej przestrzeni dla dzikich zwierząt bytujących w mieście

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama