Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Latarnie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Reklama
Nabór od 05.02.2021 do 28.02.2021 23:59
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Łączny budżet nieznany
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 90 tys. PLN
Młodzież
W okresie pandemii dążeniem Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) jest wsparcie doświadczonych organizacji młodzieżowych, stowarzyszeń, instytucji edukacyjnych i placówek kształceniowych w roli symbolicznych „latarni” wskazujących innym drogę w działaniach na rzecz międzynarodowej wymiany młodzieży.

Kogo i co wspieramy?

PNWM dofinansowuje projekty, które:

  • zachęcają i wspierają uczestników i animatorów międzynarodowej wymiany młodzieży do pozostania w kontakcie i do realizacji w czasie pandemii wspólnych projektów online lub przygotowują ich do podjęcia współpracy po zniesieniu ograniczeń związanych z pandemią,
  • umożliwiają dokształcanie i sieciowanie osób, organizacji i szkół w dziedzinie wymian międzynarodowych,
  • pomagają w realizacji wydarzeń zdalnych i stacjonarnych oraz w opracowywaniu i udostępnianiu narzędzi cyfrowych i platform internetowych służących pracy projektowej, organizacji szkoleń i nawiązywaniu kontaktów.

We wniosku można ubiegać się o dofinansowanie w wysokości maksymalnie 90 000 złotych na działania zaplanowane w programie rocznym, który obejmuje różne inicjatywy o charakterze lokalnym, tematycznym lub sieciującym.

  • Koszty osobowe związane z realizacją projektu mogą stanowić maksymalnie 70% dotacji.
  • Koszty materiałów i wyposażenia technicznego związane z realizacją projektu nie mogą przekroczyć 20% dofinansowania.
  • Dotowane są także koszty promocji w Internecie oraz publikacji służących wspieraniu inicjatyw polsko-niemieckich.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia minimum 10% wkładu własnego w formie finansowej, materialnej lub osobowej.

Dotacje w kwocie do 90 000 złotych na projekt przyznawane są na działania trwające do 12 miesięcy

Pierwszy termin składania wniosków upływa 28 lutego 2021 roku.

Szczegółowe informacje o programie znajdą Państwo w zakładce Latarnie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Reklama