Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Latarnie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Reklama
Nabór od 05.02.2021 do 28.02.2021 23:59
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Łączny budżet nieznany
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 90 tys. PLN
Młodzież
W okresie pandemii dążeniem Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) jest wsparcie doświadczonych organizacji młodzieżowych, stowarzyszeń, instytucji edukacyjnych i placówek kształceniowych w roli symbolicznych „latarni” wskazujących innym drogę w działaniach na rzecz międzynarodowej wymiany młodzieży.

Kogo i co wspieramy?

PNWM dofinansowuje projekty, które:

  • zachęcają i wspierają uczestników i animatorów międzynarodowej wymiany młodzieży do pozostania w kontakcie i do realizacji w czasie pandemii wspólnych projektów online lub przygotowują ich do podjęcia współpracy po zniesieniu ograniczeń związanych z pandemią,
  • umożliwiają dokształcanie i sieciowanie osób, organizacji i szkół w dziedzinie wymian międzynarodowych,
  • pomagają w realizacji wydarzeń zdalnych i stacjonarnych oraz w opracowywaniu i udostępnianiu narzędzi cyfrowych i platform internetowych służących pracy projektowej, organizacji szkoleń i nawiązywaniu kontaktów.

We wniosku można ubiegać się o dofinansowanie w wysokości maksymalnie 90 000 złotych na działania zaplanowane w programie rocznym, który obejmuje różne inicjatywy o charakterze lokalnym, tematycznym lub sieciującym.

  • Koszty osobowe związane z realizacją projektu mogą stanowić maksymalnie 70% dotacji.
  • Koszty materiałów i wyposażenia technicznego związane z realizacją projektu nie mogą przekroczyć 20% dofinansowania.
  • Dotowane są także koszty promocji w Internecie oraz publikacji służących wspieraniu inicjatyw polsko-niemieckich.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia minimum 10% wkładu własnego w formie finansowej, materialnej lub osobowej.

Dotacje w kwocie do 90 000 złotych na projekt przyznawane są na działania trwające do 12 miesięcy

Pierwszy termin składania wniosków upływa 28 lutego 2021 roku.

Szczegółowe informacje o programie znajdą Państwo w zakładce Latarnie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Reklama