Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Reklama
Nabór od 05.02.2021 do 01.03.2021 23:59
Wydział Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody
Łączny budżet 200 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 20 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Wydział Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Celami realizacji zadania 1 jest:

 1. Podnoszenie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i dorosłych oraz kształtowanie prawidłowych postaw związanych z ochroną środowiska.
 2. Aktywizacja i rozwój społeczności Mazowsza, chcących podjąć działania w zakresie edukacji ekologicznej.
 3. Organizacja konkursów związanych z edukacją ekologiczną i ochroną przyrody.
 4. Promowanie wiedzy przyrodniczej poprzez wydawanie publikacji tematycznych. 

Celami realizacji zadania 2 jest:

 1. Podnoszenie wiedzy na temat zielono-błękitnej infrastruktury.
 2. Warsztaty dla dzieci i młodzieży związane z realizacją zielono-błękitnej infrastruktury (np.: ogrody deszczowe, zbiorniki na deszczówkę przy ogólnodostępnych budynkach użyteczności publicznej).
 3. Wydawanie publikacji na temat zielono-błękitnej infrastruktury.

Celami realizacji zadania 3 jest:

 1. Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym.
 2. Zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt, w szczególności psów i kotów.
 3. Edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt odpowiedzialnej
  i właściwej opieki nad zwierzętami, konieczności ich sterylizacji lub kastracji oraz adopcji zwierząt bezdomnych, znakowania i rejestracji psów.

 

Rezultaty i wskaźniki zadań muszą być weryfikowalne i mierzalne. Przykładowe wskaźniki rezultatów możliwe do osiągnięcie w trakcie realizacji zadania publicznego to:

 1. Liczba osób będących odbiorcami zadania.
 2. Liczba świadczeń udzielonych odbiorcom zadania np. liczba godzin szkoleniowych, warsztatów, konkursów itp.
 3. Liczba egzemplarzy wydanych publikacji.
 4. Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjnych.
 5. Podniesienie i zwiększenie wiedzy przez odbiorców zadania.
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama