Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Trwa konkurs na Dofinansowanie Przedsięwzięć Podejmowanych na rzecz Dialogu i Porozumienia w Stosunkach Polsko-Rosyjskich

Reklama
Nabór od 29.01.2021 do 12.03.2021 17:00
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
otwartykonkurs@cprdip.pl
Łączny budżet nieznany
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłosiło kolejną edycję Konkursu na Dofinansowanie Przedsięwzięć Podejmowanych na rzecz Dialogu i Porozumienia w Stosunkach Polsko-Rosyjskich. W tym roku wprowadzamy jednak dość istotną zmianę, bowiem proponujemy Państwu dwa odrębne i niezależne od siebie postępowania konkursowe: X Otwarty Konkurs oraz Otwarty Konkurs Zdalnie.

Zarówno w przypadku pierwszego, jak i drugiego konkursu, chcemy wspierać i finansować projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów. Każdy projekt powinien mieć jasno określony cel, temat i scenariusz, ale nie narzucamy, jakiego rodzaju mają to być przedsięwzięcia. Różni je natomiast to, w jakiej formie będą realizowane.

Na X Otwarty Konkurs prosimy zgłaszać projekty, które – tak jak dotychczas - realizowane będą w sposób tradycyjny (w formie konferencji, koncertów, wystaw, festiwali itp. - słowem, imprez organizowanych „na żywo” z udziałem publiczności).

Z kolei Otwarty Konkurs Zdalnie daje szansę projektom, które mogą być realizowane zdalnie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub wręcz realizowane w sieci, takich jak np. tworzenie bądź rozszerzanie stron internetowych, tworzenie aplikacji mobilnych, podcastów itp.

Czekamy na ciekawe, wartościowe inicjatywy i zapraszamy do udziału w X Otwartym Konkursie i Otwartym Konkursie Zdalnie.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

Adresatami Otwartego Konkursu są m.in. instytucje publiczne, akademickie, edukacyjne, organizacje pozarządowe, fundacje i samorządy. O dofinansowanie mogą się też ubiegać osoby fizyczne.

UWAGA! Wniosek oraz dokumenty stanowiące załączniki do wniosku, tj.:  

  1. harmonogram realizacji przedsięwzięcia
  2. uzasadnienie przedsięwzięcia zgodnie z kryteriami, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 października 2011 r. w sprawie udzielania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia dofinansowania przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich (Dz. U. poz. 1335)
  3. oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 25 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 640)
  4. oświadczenie w sprawie wniosku
  5. informacja o przedsięwzięciu

sporządza się za pomocą generatora wniosków dostępnego pod adresem: http://otwartykonkurs.cprdip.pl.

Uwaga!

Ponieważ zarówno wniosek dotyczący X Otwartego Konkursu, jak i Otwartego Konkursu Zdalnie wypełnia się za pomocą tego samego generatora, ważne jest, by na pierwszej stronie wypełnianego w generatorze wniosku w punkcie I.0. Rodzaj wniosku wybrać właściwe postępowanie konkursowe, tj. X Otwarty Konkurs albo Otwarty Konkurs Zdalnie.

Wnioski dotyczące projektów z zakresu Otwartego Konkursu Zdalnie, które zostaną zgłoszone w ramach X Otwartego Konkursu nie będą rozpatrywane z przyczyn formalnych. I odwrotnie.

Wnioski można składać do 12 marca 2021 r.

Reklama