Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa...

Reklama
Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w ramach budżetu obywatelskiego ŁÓDZKIE NA PLUS
Nabór od 05.02.2021 do 01.03.2021 23:59
Departament Sportu i Turystyki
Łączny budżet 316,975 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 5 tys. do 40 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w ramach budżetu obywatelskiego ŁÓDZKIE NA PLUS.

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: Turystyka i krajoznawstwo w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”.

1. Zadanie pn.: „Na dwóch kółkach po Powiecie Poddębickim i Łęczyckim” w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS", kwota 12.600,00 zł

Celem zadania jest upowszechnienie turystyki rowerowej, poznawanie zabytków oraz walorów krajobrazowych północno-zachodniej części województwa łódzkiego. Zadanie polega na zorganizowaniu rajdu rowerowego dla 150 os. na trasie przebiegającej przez powiat poddębicki i łęczycki i promującej szlaki Po Ziemi Poddębickiej, Do Gorących Źródeł, Św. Faustyny. Podczas rajdu odbędzie się prelekcja na temat historii regionu łódzkiego oraz zwiedzanie zabytków na trasie (zespół pałacowo-parkowy w Gostkowie, kościół Miłosierdzia Bożego w Dzierżawach, Świnice Warckie – zwiedzanie miejsc związanych ze Św. Faustyną, kościół pw. Św. Jakuba i Doroty w Wieleninie, Zamek w Uniejowie, Rezerwat Dąbrowa Napoleonów). Postoje w Gostkowie, Dzierżawach, Świnicach Warckich, Wieleninie, Uniejowie, Niewieszu, podsumowanie w Poddębicach. Zapewniony zostanie posiłek dla uczestników, opieka medyczna (2 ratowników) i techniczna. Środki wydatkowane zostaną m.in. na: wyżywienie uczestników (posiłki regeneracyjne, napoje i dwudaniowy obiad na zakończenie), zakup upominków, ubezpieczenie, ratowników, wynagrodzenia prelegentów.

2. Zadanie pn.: „Kierunek łódzkie - radostowianie poznają łódzkie” w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS", kwota 27.820,00 zł

Zadanie ma na celu promocję województwa wśród mieszkańców, zwiększenie wiedzy oraz tożsamości regionalnej, upowszechnianie turystyki, a także aktywizację mieszkańców i integrację międzypokoleniową. Zadanie ma także zaradzić niskiemu poczuciu tożsamości regionalnej. Zadanie polega na organizacji dwudniowej wycieczki autokarowej po regionie dla 59 osób - mieszkańców miejscowości Radostów Pierwszy i Drugi. W programie znajdzie się: Klasztor oo. Paulinów
w Wieruszowie, Cerkiew Prawosławna i Pałac Łopuchina w Chruścinie, Kościół św. Rocha w Kuźnicy Skakawskiej, Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie, Zamek biskupów gnieźnieńskich w Uniejowie, termy. Następnego dnia zaplanowano zwiedzanie Łodzi – program w porozumieniu z przewodnikiem. Projekt zakłada 59 uczestników, decyduje kolejność zgłoszeń, min. 20 uczestników z każdej wioski. Środki wydatkowane zostaną m.in. na: przejazd autokarem, przewodnika, noclegi, posiłki, napoje dostępne w sposób ciągły i bilety wstępu, a także koordynatora oraz ubezpieczenie.

3. Zadanie pn.: „Korczak podbija łódzkie” w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS", kwota 27.335,00 zł

Celem wycieczki jest promocja wizerunku województwa łódzkiego jako atrakcyjnego turystycznie oraz zwiększenie poziomu tożsamości regionalnej wśród przyszłych absolwentów, jak również upowszechnienie turystyki oraz poszerzenie wiedzy wśród uczniów. Zadanie polega na zorganizowaniu 2-dniowej wycieczki turystycznej
po terenie województwa łódzkiego dla uczniów klas ósmych SP nr 1 w Wieruszowie oraz ich opiekunów (43 uczniów, 4 opiekunów, kierownik wycieczki). Uczestnicy odwiedzą: Klasztor oo. Paulinów w Wieruszowie, Cerkiew Prawosławną i Pałac Łopuchina w Chruścinie, Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie, Zamek biskupów gnieźnieńskich w Uniejowie, termy, ZOO Safari w Borysewie. Następnego dnia zaplanowano zwiedzanie Łodzi – program w porozumieniu z przewodnikiem. Środki wydatkowane zostaną m.in. na: nocleg, posiłki (w tym suchy prowiant na drogę oraz napoje) oraz transport, przewodnika, bilety wstępu, wynagrodzenia 4 opiekunów wycieczki i ubezpieczenie.

4. Zadanie pn.: „Wędrówki po ziemi łódzkiej” w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS", kwota 19.930,00 zł

Celem zadania jest promocja wizerunku ziemi łódzkiej, jako regionu atrakcyjnego turystycznie, upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców powiatu wieruszowskiego oraz zwiększanie wiedzy na temat historii i walorów Łódzkiego. Zadanie polega na zorganizowaniu dwudniowej  autokarowej wycieczki turystycznej po województwie łódzkim dla 40-osobowej grupy mieszkańców powiatu wieruszowskiego. Program obejmie: Klasztor oo. Paulinów w Wieruszowie, Cerkiew Prawosławną i Pałac Łopuchina w Chruścinie, Kościół św. Rocha w Kuźnicy Skakawskiej, Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie, Zamek biskupów gnieźnieńskich w Uniejowie, termy. Następnego dnia zaplanowano zwiedzanie Łodzi – program w porozumieniu z przewodnikiem. Środki wydatkowane zostaną m.in. na: wyżywienie, noclegi, bilety wstępu, urządzenia akustyczne do oprowadzania, przewodnika, transport i ubezpieczenie.

5. Zadanie pn.: „Kajakiem przez powiat zduńskowolski - spływ kajakowy dla mieszkańców powiatu zduńskowolskiego” w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS", kwota 8.500,00 zł

Celem zadania jest promocja szlaków rzecznych powiatu zduńskowolskiego, propagowanie turystyki i krajoznawstwa lokalnego oraz promocja zdrowego trybu życia w województwie łódzkim. Zadanie polega na zorganizowaniu spływu kajakowego dla 50 uczestników na trasie 8-14 km. Przed rozpoczęciem imprezy każdemu zostanie przekazany upominek: worek wodoszczelny i mapa powiatu. Zostanie także przeprowadzone szkolenie. W połowie rajdu zaplanowano postój na grochówkę. Na zakończenie odbędzie się ognisko (pieczenie kiełbasy, kaszanki) oraz konkurs z nagrodami z wiedzy o województwie oraz jego zasobach przyrodniczych. Środki wydatkowane zostaną m.in. na: wynajem kajaków, obsługę ratowników (3 os.), instruktorów, transport uczestników ze Zduńskiej Woli na miejsce spływu i z powrotem, wyżywienie, nagrody i ubezpieczenie.

6. Realizacja zadania pn.: „I Brzeziński Festiwal Turystyczny” w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”, kwota 40.000,00 zł

Zadanie polega na organizacji festiwalu turystycznego (family free time), podczas którego zostaną zaprezentowane atrakcje turystyczne z terenu województwa. Do udziału w festiwalu zaproszone zostaną podmioty turystyczne działające na terenie województwa, które podczas festynu mogłyby zaprezentować swoją ofertę szerszej publiczności. Podczas festynu zapewnione będą bezpłatne atrakcje dla mieszkańców i ich rodzin, poczęstunek (w postaci dania przygotowanego przez profesjonalnego kucharza w formie pokazu kulinarnego) oraz przegląd piosenki turystycznej i występy artystyczne. Wydarzenie odbędzie się w ostatni weekend sierpnia dla około 900 osób. Organizacja wydarzenia zaplanowana jest na terenie gminy Jeżów, na placu gminnym przy Urzędzie Gminy w Jeżowie. Środki zostaną wydatkowane m.in. na: wynajem dmuchańców, pokaz kulinarny z degustacją, przegląd piosenki turystycznej i występ gwiazdy, nagłośnienie i oświetlenie sceny, organizację stoisk festiwalowych, koordynację zadania, ochronę i zabezpieczenie medyczne.

7. Realizacja zadania pn.: „Łódzcy globtroterzy” w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”, kwota 30.000,00 zł

Projekt będzie polegać na organizacji wycieczek autokarowych dla 250 mieszkańców powiatu łaskiego po terenie województwa. Wyjazdy będą ułożone tematycznie: historyczne, przyrodnicze, kulturowe, etnograficzne czy typowo turystyczne. Uczestnicy zwiedzą m.in.: arboretum w Rogowie, bunkier „Konewka”, skansen rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim, Muzeum w Łowiczu, skansen w Maurzycach, Łęczycę, Besiekiery, Uniejów, Łódź. Ponadto w ramach przedsięwzięcia zostanie doposażona biblioteka publiczna i jej filie w woluminy dotyczące województwa łódzkiego (przewodniki, spacerniki, książki odnoszące się do historii województwa, jego atrakcji itp.). Środki wydatkowane zostaną m.in. na: bilety wstępu i usługi przewodnickie, transport, ubezpieczenie wycieczek, zakup publikacji nt. województwa łódzkiego, posiłki, koordynatora.

8. Realizacja zadania pn.: „Na spacer z mapą do lasu - Wiączyń” w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”, kwota 5.000,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu specjalistycznej mapy do biegu na orientację fragmentu terenu Lasu Wiączyńskiego (lub innego terenu w uzgodnieniu z nadleśnictwem), która to mapa zostanie udostępniona mieszkańcom i zostanie wykorzystana na zorganizowanej imprezie popularyzującej bieg i marsz na orientację dla 100 osób. W imprezie będą mogli wziąć udział wszyscy chętni mieszkańcy powiatu - młodzież, dorośli, osoby starsze, rodziny z dziećmi. Przygotowana mapa z naniesionymi punktami kontrolnymi będzie służyć turystom i społeczności lokalnej jako nowy produkt turystyczny w powiecie łódzkim wschodnim. Środki wydatkowane zostaną m.in. na: wykonanie mapy do biegu na orientację z przeniesieniem praw autorskich, zaprojektowaniem trasy oraz opracowaniem graficznym, usługi wydawnicze (wydruk 100 szt. map), poczęstunek dla 100 uczestników, ubezpieczenie, koordynację zadania wraz z przygotowaniem materiałów promocyjnych na portale i do mediów społecznościowych.

9. Realizacja zadania pn.: „Na spacer z mapą do lasu - Rydzyny” w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”, kwota 5.000,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu specjalistycznej mapy do biegu na orientację fragmentu terenu lasu Rydzyny (lub innego terenu w uzgodnieniu z nadleśnictwem), która to mapa zostanie udostępniona mieszkańcom i zostanie wykorzystana na zorganizowanej imprezie popularyzującej bieg i marsz na orientację dla 100 osób. W imprezie będą mogli wziąć udział wszyscy chętni mieszkańcy powiatu - młodzież, dorośli, osoby starsze, rodziny z dziećmi. Przygotowana mapa z naniesionymi punktami kontrolnymi będzie służyć turystom i społeczności lokalnej jako nowy produkt turystyczny w powiecie pabianickim. Środki wydatkowane zostaną m.in. na: wykonanie mapy do biegu na orientację z przeniesieniem praw autorskich, zaprojektowaniem trasy oraz opracowaniem graficznym, usługi wydawnicze (wydruk 100 szt. map), poczęstunek dla 100 uczestników, ubezpieczenie, koordynację zadania wraz z przygotowaniem materiałów promocyjnych na portale i do mediów społecznościowych.

10. Realizacja zadania pn.: „Na spacer z mapą do lasu - Glinnik” w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”, kwota 5.000,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu specjalistycznej mapy do biegu na orientację fragmentu terenu leśnego Glinnik (lub innego terenu w uzgodnieniu z nadleśnictwem), która to mapa zostanie udostępniona mieszkańcom i zostanie wykorzystana na zorganizowanej imprezie popularyzującej bieg i marsz na orientację dla 100 osób. W imprezie będą mogli wziąć udział wszyscy chętni mieszkańcy powiatu - młodzież, dorośli, osoby starsze, rodziny z dziećmi. Przygotowana mapa z naniesionymi punktami kontrolnymi będzie służyć turystom i społeczności lokalnej jako nowy produkt turystyczny w powiecie tomaszowskim. Środki wydatkowane zostaną m.in. na: wykonanie mapy do biegu na orientację z przeniesieniem praw autorskich, zaprojektowaniem trasy oraz opracowaniem graficznym, usługi wydawnicze (wydruk 100 szt. map), poczęstunek dla 100 uczestników, ubezpieczenie, koordynację zadania wraz z przygotowaniem materiałów promocyjnych na portale i do mediów społecznościowych.

11. Realizacja zadania pn.: „Na spacer z mapą do lasu – Arturówek” w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”, kwota 5.000,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu specjalistycznej mapy do biegu na orientację fragmentu  terenu Arturówka (w uzgodnieniu z leśnictwem), która to mapa zostanie udostępniona mieszkańcom i zostanie wykorzystana na zorganizowanej imprezie popularyzującej bieg i marsz na orientację dla 100 osób. W imprezie będą mogli wziąć udział wszyscy chętni mieszkańcy powiatu - młodzież, dorośli, osoby starsze, rodziny z dziećmi. Przygotowana mapa z naniesionymi punktami kontrolnymi będzie służyć turystomi społeczności lokalnej jako nowy produkt turystyczny w powiecie m. Łódź. Środki wydatkowane zostaną m.in. na: wykonanie mapy do biegu na orientację z przeniesieniem praw autorskich, zaprojektowaniem trasy oraz opracowaniem graficznym, usługi wydawnicze (wydruk 100 szt. map), poczęstunek dla
100 uczestników, ubezpieczenie, koordynację zadania wraz z przygotowaniem materiałów promocyjnych na portale i do mediów społecznościowych.

12. Realizacja zadania pn.: „Radostów z Turystyką i Kulturą na Ty" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS", kwota 12.750,00 zł

Zadanie polega na zorganizowaniu jednodniowej wycieczki turystycznej do stolicy województwa łódzkiego – Łodzi, połączonej z udziałem w wydarzeniu kulturalnym (spektakl w teatrze/operze/operetce/filharmonii/inne wydarzenie kulturalne) dla 59 pełnoletnich mieszkańców miejscowości: Radostów Pierwszy i Drugi, opcjonalnie mieszkańców Gminy Czastary. Przewidziane jest zwiedzanie objazdowe autokarem oraz mały spacer. Program zwiedzania będzie ustalony z przewodnikiem. Celem ogólnym zadania jest promocja wizerunku województwa łódzkiego jako atrakcyjnego turystycznie oraz zwiększenie poziomu tożsamości regionalnej wśród uczestników wycieczki. Środki wydatkowane zostaną m.in. na: wynajęcie autokaru oraz przewodnika, bilety wstępu na wydarzenie kulturalne, wyżywienie dla 60 osób, ubezpieczenie uczestników, koordynatora/pilota.

13. Realizacja zadania pn.: „Szkółka na dwa kółka i inne rowerowe atrakcje w Pajęcznie” w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”, kwota 16.400,00 zł

Projekt zakłada organizację cyklu wydarzeń, które mają na celu popularyzowanie jazdy na rowerze. Pierwszym celem projektu jest organizacja mobilnego miasteczka rowerowego i edukacja młodszych uczestników ruchu drogowego. Drugim celem jest integracja środowiska rowerowego poprzez organizację rajdu rowerowego Perły Powiatu Pajęczańskiego. Trzecie wydarzenie to widowisko rowerowe z efektownymi akrobacjami rowerowych mistrzów. Mobilne miasteczko rowerowe przewidziane jest dla 50-100 uczestników, a rajd rowerowy dla 50-70 osób. Wydarzenie ma charakter familijny – chętnie widziane są całe rodziny, ale z zastrzeżeniem, że każdy uczestnik musi mieć ukończone 10 lat. Dla uczestników przewidziany jest integracyjny piknik. Miejscem realizacji zadania ma być boisko szkolne i plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pajęcznie im. Polskich Noblistów. Środki wydatkowane zostaną m.in. na: wynajem i obsługę mobilnego miasteczka rowerowego, wynagrodzenie dla zawodowych akrobatów, organizację rajdu rowerowego (obsługa, ubezpieczenie, pilotaż), catering i poczęstunek, promocję projektu (plakaty, ulotki, opaski odblaskowe dla rowerzystów).

14. Realizacja zadania pn.: „Historia w Questach zaklęta” w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”, kwota 38.600,00 zł

Celem zadania jest aktywizacja społeczeństwa na rzecz uprawiania turystyki na terenie powiatu tomaszowskiego, odkrywania na nowo najbliżej okolicy, szukania tajemnic, opowieści, widoków i historii poprzez wędrówki z questami. Projekt zakłada przygotowanie 10 questów po powiecie tomaszowskim, poprzedzone szkoleniem dla mieszkańców, jak tworzyć je zgodnie z zasadami. Wydrukowane questy będą dostępne w miejscach informacji turystycznej, urzędach gmin, hotelach itp. Aby zachęcić jak najwięcej osób do wędrówek szlakami wyznaczonymi przez questy proponuje się przygotowanie Paszportu Qestowicza, w którym będzie można zbierać pieczątki potwierdzające przejście danego questu. Zdobycie 10 pieczątek przez pierwsze 100 osób może zostać nagrodzone pamiątkowym kuferkiem. Questy mają powstać w gminach powiatu tomaszowskiego, głównie w: Lubochni, Inowłodzu, Czerniewicach i Tomaszowie Mazowieckim. Środki wydatkowane zostaną m.in. na: promocję zadania (materiały, media), szkolenie z tworzenia questów dla min. 15 osób, przygotowanie questów (teksty, grafika, wydruk, skarby), nagrody (kuferki z zawartością), koordynację projektu.

15. Realizacja zadania pn.: „Szlakiem zabytków województwa łódzkiego - dwudniowe wycieczki dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów” w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”, kwota 23.040,00 zł

Projekt polega na zorganizowaniu trzech dwudniowych wycieczek szlakiem zabytków województwa łódzkiego do Wieruszowa, Opoczna i Łowicza. Celem głównym realizowanego zadania będzie zdobycie oraz upowszechnianie wiedzy na temat zabytków województwa łódzkiego. Grupą docelową będzie 25 osób z niepełnosprawnością oraz 10 opiekunów. Osoby te są mieszkańcami województwa łódzkiego, a w szczególności powiatu zgierskiego oraz podopiecznymi Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę O/Ł. Środki wydatkowane zostaną m.in. na: wynajęcie autobusu, noclegi, posiłki, przewodnika, koordynatora projektu.

16. Realizacja zadania pn.: „Gdzie historii można dotknąć poprzez zachowane zabytki… Cykl wycieczek po powiecie bełchatowskim” w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”, kwota 40.000,00 zł

Projekt zakłada cykl wycieczek w różne miejsca zlokalizowane w powiecie bełchatowskim. Niejednokrotnie będą to miejsca wymagające skupienia, wczucia, odkrycia ich tajemnic, zagadek, ciekawostek, miejsca pomijane, ale zawsze ciekawe i świadczące o pięknie i różnorodności naszego dziedzictwa kulturowego oraz przybliżające jak najpełniejszy obraz historii regionu bełchatowskiego. Przewidzianych jest 6 wycieczek autokarowych, 2 wycieczki rowerowe oraz spacer. W każdej z wycieczek uczestniczyć będzie po 50 osób. Zakłada się, że w  spacerze po Bełchatowie weźmie udział około 100 osób. Wycieczki swój początek i koniec będą miały w stolicy powiatu – Bełchatowie. Planowane wycieczki autokarowe: 1) Powiat bełchatowski usłany dworami, odwiedzenie zespołów dworskich
i pałacowych w miejscowościach: Bełchatów, Głupice, Bukowie, Kluki, Mikorzyce, Krześlów, Lubiec; 2) Wokół komina – industrialny Bełchatów, wycieczka po kopalni i elektrowni; 3) Szlakiem bełchatowskich umocnień bojowych, odwiedzenie pozostałości następujących linii obrony: Księży Młyn – Oleśnik – Żar – Chmielowiec – Sadulaki – Teofilów – Magdalenów – Lubiec – Święte Łąki – Faustynów; 4) Zabytkowe obiekty sakralne w powiecie bełchatowskim, zwiedzanie kościołów w miejscowościach wybranych spośród następujących: Bełchatów, Grocholice, Postękalice, Suchcice, Drużbice, Łękińsko, Kaszewice, Parzno, Rusiec, Wola Wiązowa, Szczerców, Chabielice, Kocieszew, Zelów, Łobudzice, Wygiełzów, Pożdżenice; 5) Uroki wiejskich prac – zwiedzanie czynnych młynów w Korablewie
i Wdowinie oraz wizyta w gospodarstwach agroturystycznych w Klukach i Kolonii Szczercowskiej; 6) Śladami mniejszości narodowych, zwiedzanie atrakcji turystycznych w Bełchatowie i Zelowie. Planowane wycieczki rowerowe: 1) Szlakiem leśnych jeziorek w powiecie bełchatowskim, wycieczka rowerowa trasą prowadzącą przez następujące miejscowości: Bełchatów – Zdzieszulice Górne – Kielchinów – Janów – Bukowa – Zawadów – Wólka Łękawska – Grocholice; 2) Odkrywamy Święte Ługi, trasa obejmująca następujące miejscowości: Bełchatów (Ługi), Parzno, Roździn, Cisza, Zbyszek, Święte Ługi, Marcelów, Magdalenów, Osina Klucka, Kluki, Grobla, Parzno, Bełchatów. Planowane spacery: 1) Zwiedzanie Bełchatowa połączone z podsumowaniem projektu oraz prezentacją zdjęć wykonanych przez uczestników projektu. Środki wydatkowane zostaną m.in. na: usługę transportową, ubezpieczenie uczestników, przewodnika, wyżywienie, materiały informacyjne (druk plakatów i ulotek), bilety wstępu do atrakcji turystycznych, organizację podsumowania projektu – wydruk zdjęć. W związku z ograniczeniami związanymi z COVID-19 zobowiązujemy wnioskodawców do zachowania szczególnej ostrożności oraz stosowania w trakcie organizacji/trwania wydarzenia/realizacji zadania aktualnych rządowych zasad
i ograniczeń dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

W związku z ograniczeniami związanymi z COVID-19 zobowiązujemy wnioskodawców do zachowania szczególnej ostrożności oraz stosowania w trakcie organizacji/trwania wydarzenia/realizacji zadania aktualnych rządowych zasad i ograniczeń dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama