Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej oraz integracji osób niepełnosprawnych przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Nabór od 02.02.2021 do 23.02.2021 18:00
Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej
Łączny budżet 200 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Miasto Bydgoszcz, Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej oraz integracji osób niepełnosprawnych przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Prosimy zapoznać się z informacjami zawartymi w poniższym linku lub w załączonej dokumentacji.
https://bip.um.bydgoszcz.pl/organizacje-pozarzadowe/konkursy/2021/
Warunki konkursu znajdują się w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 66/2021 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2021 r.

Od Oferentów wymaga się zamieszczenia w ofercie informacji o liczbie uczestników zadania, w tym o liczbie osób niepełnosprawnych.
Za osoby niepełnosprawne uznane będą osoby, które przedstawią Oferentowi dokument potwierdzający ten fakt tj.: orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie wydawane do celów rentowych wydane przez komisje: Komisję ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia (KIZ), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), a także tzw. służb mundurowych (MON lub MSWiA).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama