Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

CYKL WYCIECZEK ORAZ SPOTKAŃ ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I HISTORIĄ MIASTA LUBAWA I ZIEMI LUBAWSKIEJ

Reklama
Nabór od 27.01.2021 do 18.02.2021 23:59
Starostwo Powiatowe w Iławie
Łączny budżet 2 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 2 tys. PLN
Zarząd Powiatu Iławskiego, Starostwo Powiatowe w Iławie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: CYKL WYCIECZEK ORAZ SPOTKAŃ ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I HISTORIĄ MIASTA LUBAWA I ZIEMI LUBAWSKIEJ .

CYKL WYCIECZEK ORAZ SPOTKAŃ ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I HISTORIĄ MIASTA LUBAWA I ZIEMI LUBAWSKIEJ (należy wpisać w części III pkt 1 oferty)
a) Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wsparcia lub powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie realizacji zadania.
b) Organizacja może zapewnić udział  wkładu własnego w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji, w tym udział wkładu finansowego i wkładu niefinansowego.
    Wysokość deklarowanego wkładu własnego będzie miała wpływ na pozycję oferty w opinii komisji konkursowej.
c) Celem realizacji zadania jest poszerzenie wiedzy na temat kultury i historii miasta Lubawa i Ziemi Lubawskiej.
d) Zadanie powinno polegać na organizacji cyklu wycieczek oraz spotkań związanych z kulturą i historią miasta Lubawa i Ziemi Lubawskiej.
e) Adresaci zadania: mieszkańcy powiatu iławskiego.
f) Na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości: 2000 zł. Koszty zadań tego samego rodzaju w roku 2020: 3349,52 zł, w tym dotacja w wysokości
   2500 zł.
g) Termin realizacji zadania: rozpoczęcie nie wcześniej niż 01.04.2021 r. zakończenie najpóźniej 31.10.2021 r.
h) Minimalny zakres zakładanych rezultatów (wypełnienie części III pkt 6 formularza oferty - tabela: „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego" jest
   obowiązkowe):
   - organizacja 3 wycieczek/spotkań,
   - liczba uczestników wycieczek/spotkań – minimum 45 osób.
UWAGA: brak uzupełnienia tabeli skutkuje nierozpatrzeniem oferty. Wskazany powyżej zakres rezultatów jest minimalny co oznacza, że można go rozszerzyć. Skala zakładanych rezultatów będzie miała wpływ na pozycję oferty w opinii Komisji Konkursowej.  

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama