Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

JAK BEZPIECZNIE WYPOCZYWAĆ NAD WODĄ – DZIAŁANIA EDUKACYJNE I PROFILAKTYCZNE

Reklama
Nabór od 27.01.2021 do 18.02.2021 23:59
Starostwo Powiatowe w Iławie
Łączny budżet 4,5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 4,5 tys. PLN
Zarząd Powiatu Iławskiego, Starostwo Powiatowe w Iławie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: JAK BEZPIECZNIE WYPOCZYWAĆ NAD WODĄ – DZIAŁANIA EDUKACYJNE I PROFILAKTYCZNE .

JAK BEZPIECZNIE WYPOCZYWAĆ NAD WODĄ – DZIAŁANIA EDUKACYJNE I PROFILAKTYCZNE

1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wsparcia lub powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie realizacji zadania.

2. Na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości: 4.500,00 zł. Koszty zadań tego samego rodzaju w roku 2020: zadanie nie było realizowane.

3. Organizacja może zapewnić udział wkładu własnego w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji, w tym udział wkładu finansowego i wkładu niefinansowego.

Wysokość deklarowanego wkładu własnego będzie miała wpływ na pozycję oferty w opinii Komisji Konkursowej.

4. Cel: Propagowanie postaw właściwego zachowania w trakcie wypoczynku nad wodą i na wodzie.

5. Adresaci: Mieszkańcy powiatu iławskiego.

6. Działania powinny być realizowane poprzez:

- prowadzenie działań edukacyjnych dla mieszkańców powiatu w zakresie podstaw zachowania bezpieczeństwa w trakcie wypoczynku nad wodą i na wodzie,

- zorganizowanie pokazu ratownictwa wodnego,

- udział w zabezpieczaniu imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat Iławski.

7. Minimalny zakres zakładanych rezultatów (należy wpisać w części III pkt 6 oferty):

- zorganizowanie jednego wydarzenia edukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa nad wodą i na wodzie z pokazem ratownictwa wodnego dla mieszkańców powiatu,

- udział w zabezpieczaniu jednej imprezy organizowanej lub współorganizowanej przez Powiat Iławski.

UWAGA!!! Brak uzupełnienia tabeli skutkuje nierozpatrzeniem oferty!!!

Wskazany powyżej zakres rezultatów jest minimalny co oznacza, że można go rozszerzyć.

Skala zakładanych rezultatów będzie miała wpływ na pozycję oferty w opinii Komisji Konkursowej.

9. Terminy graniczne realizacji zadania:

- rozpoczęcie: nie wcześniej niż 1 kwietnia 2021 r.

 - zakończenie: nie później niż 15 października 2021 r.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama