Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Cykl powiatowych imprez z zakresu sportu szkolnego

Reklama
Nabór od 27.01.2021 do 18.02.2021 23:59
Starostwo Powiatowe w Iławie
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Młodzież
Zarząd Powiatu Iławskiego, Starostwo Powiatowe w Iławie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Cykl powiatowych imprez z zakresu sportu szkolnego.

 Cykl powiatowych imprez z zakresu sportu szkolnego (należy wpisać w części III pkt 1 oferty)

 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wsparcia lub powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie realizacji zadania.
 2. Organizacja może zapewnić udział  wkładu własnego w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji, w tym udział wkładu finansowego i wkładu niefinansowego.
  Wysokość deklarowanego wkładu własnego będzie miała wpływ na pozycję oferty w opinii komisji konkursowej.
 3. Celem realizacji zadania jest umożliwienie dzieciom i młodzieży szkolnej udziału we współzawodnictwie sportowym oraz wyłonienie mistrza powiatu w poszczególnych dyscyplinach/konkurencjach sportowych do uczestnictwa w zawodach na kolejnych poziomach rywalizacji.
 4. Zadanie powinno polegać na organizacji cyklu powiatowych imprez, zawodów sportowych z zakresu sportu szkolnego organizowanych w ramach kalendarza Szkolnego Związku Sportowego.
 5. Adresaci zadania: mieszkańcy powiatu iławskiego, w tym w szczególności młodzież uczęszczająca do szkół na terenie powiatu iławskiego.
 6. Na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości: 10000 zł.  Koszty zadań tego samego rodzaju w roku 2020: zadanie nie było realizowane.
 7.  Termin realizacji zadania: rozpoczęcie nie wcześniej niż 01.04.2021 r. zakończenie najpóźniej 10.12.2021 r.
 8. Minimalny zakres zakładanych rezultatów (wypełnienie części III pkt 6 formularza oferty - tabela: „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego" jest obowiązkowe):
  - zorganizowanie minimum 15 imprez sportowych,
  - liczba uczestników imprez – minimum 300 osób,
  - nagrodzenie pucharem lub medalem lub dyplomem zwycięzców za zajęcie I, II i III  miejsca w każdych organizowanych zawodach.
  UWAGA: brak uzupełnienia tabeli skutkuje nierozpatrzeniem oferty.
  Wskazany powyżej zakres rezultatów jest minimalny co oznacza, że można go rozszerzyć.
  Skala zakładanych rezultatów będzie miała wpływ na pozycję oferty w opinii Komisji Konkursowej.  

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama