Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Działania w zakresie profilaktyki raka piersi

Reklama
Nabór od 27.01.2021 do 18.02.2021 23:59
Starostwo Powiatowe w Iławie
Łączny budżet 2,5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 2,5 tys. PLN
Kobiety
Zarząd Powiatu Iławskiego, Starostwo Powiatowe w Iławie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Działania w zakresie profilaktyki raka piersi.

DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI RAKA PIERSI (należy wpisać w części III pkt 1 oferty)

1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wsparcia lub powierzenia
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie realizacji zadania.

2. Na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości: 2.500,00 zł.

Koszty zadań tego samego rodzaju w roku 2020: zadanie nie było realizowane.

3. Organizacja może zapewnić udział wkładu własnego w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji, w tym udział wkładu finansowego i wkładu niefinansowego.

Wysokość deklarowanego wkładu własnego będzie miała wpływ na pozycję oferty w opinii komisji konkursowej.

4. Cele:

1) upowszechnianie wiedzy na temat chorób nowotworowych oraz profilaktyki zdrowotnej wśród uczniów i grona pedagogicznego szkół prowadzonych przez powiat iławski,

      2) umożliwienie nabycia umiejętności „samokontroli piersi”.

5. Adresaci: Mieszkańcy powiatu iławskiego w tym w szczególności uczniowie i grono pedagogiczne szkół prowadzonych przez powiat iławski.

6. Działania powinny być realizowane w szczególności poprzez:

- spotkania edukacyjnych dla uczniów i grona pedagogicznego szkół prowadzonych przez powiat iławski,

- cykl wykładów z zakresu onkologii, profilaktyki onkologicznej i psychologii.

7. Minimalny zakres zakładanych rezultatów (należy wpisać w części III pkt 6 oferty):

- zorganizowanie min. 4 spotkań w trakcie, których będzie umożliwienie podniesienia świadomości w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych u minimum 80 osób,

- zapewnienie możliwości nabycia umiejętności samobadania piersi przez minimum 40 osób.

UWAGA!!! Brak uzupełnienia tabeli skutkuje nierozpatrzeniem oferty!!!

Wskazany powyżej zakres rezultatów jest minimalny co oznacza, że można go rozszerzyć.

Skala zakładanych rezultatów będzie miała wpływ na pozycję oferty w opinii Komisji Konkursowej.

8. Terminy graniczne realizacji zadania:

- rozpoczęcie: nie wcześniej niż 1 kwietnia 2021 r.

- zakończenie: nie później niż 30 września 2021 r.

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama