Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2021 ROKU ZADAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W SFERZE TURYSTYKI...

Reklama
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2021 ROKU ZADAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W SFERZE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA
Nabór od 28.01.2021 do 19.02.2021 23:59
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Łączny budżet 80 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 15 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Edukacji, Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2021 ROKU ZADAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W SFERZE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA.

Treść ogłoszenia dostępna jest do pobrania w wersji elektroniczej na stronie witkac.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na  stronie internetowej „Wrota Podlasia” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Proszę o dokładne zapoznanie się z załącznikami dotyczącymi postępowania konkursowego.

Zadania powinny być realizowane z dbałością o równe traktowanie wszystkich uczestników,w tym o zapewnienie dostępności zadania dla osób ze szczególnymi potrzebami (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020r. poz. 1062). Informacja na ten temat powinna znaleźć się w sekcji VI. Inne informacje p. 3 Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama