Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy...

Reklama
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wspieranie wykonania w 2021 r. zadania publicznego dotyczącego koordynacji wolontariatu, prowadzenia bazy wolontariuszy, wsparcia dla wolontariuszy i promocji wolontariatu
Nabór od 22.01.2021 do 12.02.2021 15:00
Wydział Wspólpracy i Promocji
Łączny budżet 14 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 14 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Urząd Miejski w Słupsku, Wydział Wspólpracy i Promocji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wspieranie wykonania w 2021 r. zadania publicznego dotyczącego koordynacji wolontariatu, prowadzenia bazy wolontariuszy, wsparcia dla wolontariuszy i promocji wolontariatu.

W ramach konkursu wspierane będą działania dotyczące koordynacji wolontariatu, prowadzenia bazy wolontariuszy, wsparcia dla wolontariuszy i promocji wolontariatu. Wysokość środków publicznych na realizację zadań w 2021 roku z zakresu koordynacji wolontariatu, prowadzenia bazy wolontariuszy, wsparcia dla wolontariuszy i promocji wolontariatu wynosi: 14.000,00 zł.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama