Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Granty National Endowment for Democracy

Reklama
Nabór od 01.08.2023 do 03.06.2024 23:59
National Endowment for Democracy
europeproposals@ned.org
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
National Endowment for Democracy (NED) to niezależna fundacja non-profit zajmująca się rozwojem i umacnianiem demokratycznych instytucji na całym świecie. Każdego roku NED przekazuje ponad 2000 dotacji na wsparcie projektów zagranicznych organizacji pozarządowych, które działają na rzecz demokratycznych celów w ponad 100 krajach.

NED finansuje wyłącznie organizacje pozarządowe, w pojęciu których mieszczą się organizacje obywatelskie, stowarzyszenia, niezależne media i inne podobne organizacje.

NED zachęca do składania wniosków przez organizacje działające w różnych środowiskach, w tym w nowo powstałych demokracjach, państwach półautorytarnych, społeczeństwach wysoce represyjnych i krajach przechodzących przemiany demokratyczne.

NED nie udziela dotacji osobom fizycznym, organom rządowym ani instytucjom wspieranym przez państwo, takim jak uniwersytety publiczne.

NED jest zainteresowany projektami lokalnych, niezależnych organizacji, niezwiązanych z żadnymi partiami politycznymi. Cele tych projektów powinny:

• Promować i bronić praw człowieka i praworządności,

• Wspierać wolności informacji i niezależnych mediów,

• Wzmacniać demokratyczne idee i wartości,

• Promować odpowiedzialność i przejrzystość,

• Wzmacniać organizacje społeczeństwa obywatelskiego,

• Wzmacniać demokratyczne procesy i instytucje,

• Promować edukację obywatelską,

• Wspierać demokratyczne rozwiązywania konfliktów,

• Promować wolność zrzeszania się,

• Wzmocnić w szerokim zakresie gospodarkę rynkową.

Wszystkie proponowane projekty muszą być zgodne z ogólnymi celami NED przedstawionymi w Deklaracji Zasad i Celów NED.

Więcej informacji na temat typów programów obsługiwanych przez NED w każdym regionie można znaleźć w sekcji Gdzie pracujemy.

Termin składania propozycji

20 września 2023 - posiedzenie zarządu: 14 stycznia 2024
11 grudnia 2023 - posiedzenie zarządu: 22 marca 2024
11 marca 2024 - posiedzenie zarządu: 14 czerwca 2024
3 czerwca 2024 - posiedzenie zarządu: 13 września 2024

  • Propozycje złożone po terminie zostaną rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

Aby ubiegać się o grant, należy wypełnić wymagane formularze i opisać  projekt. Prześlij formularze i ofertę pocztą elektroniczną lub bezpieczną komunikację na odpowiedni adres w zależności od regionu, w którym będzie realizowany Twój projekt:

Europa - europeproposals@ned.org

Globalne (odbywa się w więcej niż jednym kraju, nie w tym samym regionie): globalproposals@ned.org

Tradycyjna poczta:

Send all of the application materials to

National Endowment for Democracy:
Attn: Grant Proposals
1201 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20004 USA

Fax:

+1 (202) 378-9407

Reklama