Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak przygotować, podpisać i złożyć sprawozdanie finansowe NGO za 2021 r.? Kup poradnik PDF

Granty National Endowment for Democracy

Reklama
Nabór od 01.07.2021 do 25.05.2022 23:59
National Endowment for Democracy
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
National Endowment for Democracy (NED) to niezależna fundacja non-profit zajmująca się rozwojem i umacnianiem demokratycznych instytucji na całym świecie. Każdego roku NED przekazuje ponad 1600 dotacji na wsparcie projektów zagranicznych organizacji pozarządowych, które działają na rzecz demokratycznych celów w ponad 90 krajach.

NED finansuje wyłącznie organizacje pozarządowe, w pojęciu których mieszczą się organizacje obywatelskie, stowarzyszenia, niezależne media i inne podobne organizacje.

NED zachęca do składania wniosków przez organizacje działające w różnych środowiskach, w tym w nowo powstałych demokracjach, państwach półautorytarnych, społeczeństwach wysoce represyjnych i krajach przechodzących przemiany demokratyczne.

NED nie udziela dotacji osobom fizycznym, organom rządowym ani instytucjom wspieranym przez państwo, takim jak uniwersytety publiczne.

NED jest zainteresowany projektami lokalnych, niezależnych organizacji, niezwiązanych z żadnymi partiami politycznymi. Cele tych projektów powinny:

• Promować i bronić praw człowieka i praworządności,

• Wspierać wolności informacji i niezależnych mediów,

• Wzmacniać demokratyczne idee i wartości,

• Promować odpowiedzialność i przejrzystość,

• Wzmacniać organizacje społeczeństwa obywatelskiego,

• Wzmacniać demokratyczne procesy i instytucje,

• Promować edukację obywatelską,

• Wspierać demokratyczne rozwiązywania konfliktów,

• Promować wolność zrzeszania się,

• Wzmocnić w szerokim zakresie gospodarkę rynkową.

Wszystkie proponowane projekty muszą być zgodne z ogólnymi celami NED przedstawionymi w Deklaracji Zasad i Celów NED.

Więcej informacji na temat typów programów obsługiwanych przez NED w każdym regionie można znaleźć w sekcji Gdzie pracujemy.

Termin składania propozycji

9 września 2021 - posiedzenie zarządu: 7 stycznia 2022
12 grudnia 2021 - posiedzenie zarządu: 25 marca 2022
9 marca 2022 - posiedzenie zarządu: 10 czerwca 2022
25 maja 2022 - posiedzenie zarządu: 9 września 2022

  • Propozycje złożone po terminie zostaną rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

Aby ubiegać się o grant, należy wypełnić wymagane formularze i opisać  projekt. Prześlij formularze i ofertę pocztą elektroniczną lub bezpieczną komunikację na odpowiedni adres w zależności od regionu, w którym będzie realizowany Twój projekt:

Europa: europepropiments@ned.org

Globalne (odbywa się w więcej niż jednym kraju, nie w tym samym regionie): globalpropiments@ned.org

Jeśli już złożyłeś podanie na posiedzenie zarządu 26 marca 2021 r. Za pośrednictwem naszego starego systemu aplikacji online, nie musisz teraz robić nic więcej. Jeśli potrzebujemy dodatkowych informacji, aby zapoznać się z Twoją propozycją, ktoś z NED skontaktuje się z Tobą, aby o nie poprosić.

Reklama