Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Podwórka z Natury – zwiększanie aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji na rzecz poprawy jakości oraz atrakcyjności...

Reklama
Podwórka z Natury – zwiększanie aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji na rzecz poprawy jakości oraz atrakcyjności wspólnych przestrzeni lokalnych
Nabór od 22.01.2021 do 13.02.2021 23:59
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich
Łączny budżet 80 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 80 tys. do 80 tys. PLN
Gmina Olsztyn, Wydział Strategii i Funduszy Europejskich ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Podwórka z Natury – zwiększanie aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji na rzecz poprawy jakości oraz atrakcyjności wspólnych przestrzeni lokalnych.

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego pn.: „Podwórka z Natury – zwiększanie aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji na rzecz poprawy jakości oraz atrakcyjności wspólnych przestrzeni lokalnych”, w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Zadanie polega na prowadzeniu działań rekrutacyjnych, animacyjnych oraz aktywizujących z grupami sąsiedzkimi. Zadaniem organizacji pozarządowej będzie integracja oraz pobudzenie do działania, za pomocą różnorodnych form aktywności. Celem działań animacyjnych skierowanych do lokalnej społeczności jest doprowadzenie do samoorganizacji grup sąsiedzkich oraz podjęcia przez nie działań na rzecz zagospodarowania  przestrzeni lokalnych, zwanych „podwórkami”.

Szczegółowe warunki realizacji zadania zawarte zostały w ogłoszeniu Prezydenta Olsztyna o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego oraz w załączniku nr 1 do ogłoszenia, zamieszczonym na stronie umolsztyn.bip.gov.pl

Źródło: Gmina Olsztyn

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama