Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy: Konkurs na sektorowe projekty rzecznicze i monitoringowe

Reklama
Nabór od 18.01.2021 do 15.03.2021 12:00
Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
Łączny budżet 700 tys. EUR
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 25 tys. do 125 tys. EUR
Organizacje pozarządowe
Wsparcie od 25 do 125 tys. euro mogą otrzymać organizacje społeczne prowadzące działania monitoringowe i rzecznicze. Wnioski przyjmujemy do 15 marca 2021 do godz. 12:00 w południe. Konkurs prowadzi Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich.

Dotację można otrzymać na  działania z zakresu monitoringu tworzenia i stosowania prawa i polityk publicznych wpływających na funkcjonowanie organizacji społecznych i ruchów obywatelskich oraz rzecznictwa praw i interesów służących poprawie warunków działalności organizacji społecznych i ruchów obywatelskich. Projekty mogą trwać od 12 do 30 miesięcy, a wkład własny jest nieobowiązkowy.

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez Wnioskodawcę lub we współpracy z Partnerami z Polski lub z zagranicy. Każda organizacja ubiegająca się o dotację na działania projektowe będzie mogła także otrzymać dodatkową kwotę na rozwój organizacji (tzw. rozwój instytucjonalny), czyli inwestycje w budowanie zespołu, podnoszenie kompetencji, pozyskiwanie środków na działalność, poprawę zarządzania.

Wnioski należy składać w Internetowym Systemie Wniosków.

Pełny tekst “Zaproszenia do składania wniosków”“Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców” oraz inne związane z konkursem dokumenty, a także informacje o zaplanowanych szkoleniach online znajdują się TUTAJ.

Decyzja o przyznaniu dotacji zostanie podjęta do 31 maja 2021.

Reklama