Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Inkubator Włącznik Innowacji Społecznych

Reklama
Nabór od 18.01.2021 do 18.02.2021 23:59
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
tel. 61 856 73 20 agata.siwek@rops.poznan.pl
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Bezrobotni, Chorzy, Młodzież, Mniejszości narodowe, Organizacje pozarządowe, Seniorzy, Rodziny, Bezdomni, Cudzoziemcy, Dorośli, Dzieci, Kobiety, Mniejszości seksualne, Niepełnosprawni
Wymyśliłeś/aś rozwiązanie, mikroinnowację, która może odmienić codzienność osób wykluczonych społecznie? Nie możesz uwierzyć, że nikt przed Tobą nie wpadł na podobny pomysł - rozwiązanie wydaje się przecież tak proste i tak potrzebne zarazem! Koniecznie zgłoś się do inkubatora Włącznik Innowacji Społecznych - nabór właśnie trwa!

Jeśli problemy grup dyskryminowanych są Ci bliskie, działasz na rzecz niwelowania nierówności społecznych, chcesz tworzyć nowe rozwiązania otwierające możliwości osobom wykluczonym społeczne - włącz się do działania! Oferujemy granty o średniej wartości 32 tys. zł, które pozwolą na półroczne testowanie innowacji, a także wsparcie merytoryczne na każdym etapie rekrutacji oraz tworzenia innowacji.

Nabór trwa do 18 lutego 2021r. Przed wysłaniem zgłoszenia zachęcamy do konsultowania pierwszych pomysłów.

Informacje na temat inkubatora Włącznik Innowacji Społecznych dostępne są na stronie internetowej: http://innowacje.rops.poznan.pl/wlacznik/aktualne-nabory/ oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/innowatorzy/.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, partnerami Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UM WZ.

Reklama