Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Trwa nabór wniosków w jubileuszowej linii projektowej FWPN „30 lat Traktatu – 30 lat FWPN”

Reklama
Nabór od 11.01.2021 do 01.11.2021 23:59
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Łączny budżet nieznany
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 30 tys. PLN
Trwa nabór wniosków w jubileuszowej linii projektowej Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej – z preferencyjnymi warunkami finansowania!

W 2021 roku mija 30 lat od podpisania przez Rzeczpospolitą Polską i Republikę Federalną Niemiec „Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy” i powołania do życia Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Te 30 lat aktywności Fundacji było wypełnione wspieraniem i inicjowaniem wartościowych projektów polsko-niemieckich.

W roku jubileuszowym czujemy się szczególnie zobowiązani do realizacji misji Fundacji wspólnie z naszymi partnerami i wnioskodawcami. Zapraszamy do składania wniosków o dotacje na projekty polsko-niemieckie w ramach jubileuszowej linii projektowej „30 lat Traktatu – 30 lat FWPN”– z preferencyjnymi warunkami finansowania.

Co finansujemy w linii projektowej „30 lat Traktatu – 30 lat FWPN”?

Preferowane tematy:

  • przyszłość traktatu polsko-niemieckiego; diagnoza i wypełnianie deficytów w dialogu polsko-niemieckim
  • innowacyjne projekty z zakresu edukacji historycznej i współczesnych relacji polsko-niemieckich
  • zmiana klimatu jako wyzwanie dla relacji polsko-niemieckich
  • zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w obu krajach
  • wyzwania (po) pandemii, zbliżenie społeczeństw w dobie COVID-19

Forma preferowanych projektów:

  • seminaria i konferencje (także online i w formule bilateralność plus)
  • webinaria, edukacja online
  • wydawnictwa (np. dodatki do gazet, materiały specjalne portali internetowych)
  • opracowania, ekspertyzy
  • nowatorskie projekty artystyczne i edukacyjne

Kto może składać wnioski?

·        polskie i niemieckie instytucje realizujące wspólne projekty

Terminy:

Termin składania wniosków: 11.01.2021 – 01.11.2021

Okres realizacji projektów: 01.02.2021 – 30.11.2021  

Rozliczenie projektu: do 15.12.2021

Wnioski można składać w całym wymienionym okresie, ale nie później niż 4 tygodnie przed terminem rozpoczęcia projektu.

Wnioski należy składać w systemie online na stronie www.fwpn.org.pl (w polu „tytuł projektu” należy wpisać, że wniosek składany jest w linii „30 lat Traktatu – 30 lat FWPN”).

Wsparcie danej instytucji w ramach okolicznościowej linii projektowej możliwe jest tylko raz.

Jakie są warunki finansowania projektów?

Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji w ramach linii jubileuszowej może wynosić 30.000 PLN lub 6.700 EUR. Dofinansowanie może pokryć do 80% kosztów całkowitych projektu.   

Wypłata przyznanych środków nastąpi w dwóch ratach: 80% na początku i 20% po przedłożeniu końcowego rozliczenia projektu.

Linia projektowa działa z zastrzeżeniem dostępności środków. Jeżeli środki zostaną wyczerpane przed upływem podanych terminów, poinformujemy wnioskodawców o zakończeniu naboru projektów na stronie internetowej Fundacji. 

Nie można łączyć środków finansowych z linii projektowej z regularnym finansowaniem projektów przez FWPN w ramach tego samego przedsięwzięcia.

Pozostałe ogólne informacje i uwagi dotyczące składania wniosków, realizacji projektów i ich rozliczania znajdą Państwo na stronach FWPN.

Reklama