Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert nr 30/2021 na powierzanie realizacji zadań miasta Poznania na rzecz społeczności rad...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 30/2021 na powierzanie realizacji zadań miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze "działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2021 roku
Nabór od 18.01.2021 do 09.02.2021 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 283,058 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 283,058 tys. PLN
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 30/2021 na powierzanie realizacji zadań miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze "działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2021 roku.

OTWARTY KONKURS OFERT NR 30/ 2021 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI RAD OSIEDLI W OBSZARZE DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM W 2021 ROKU

Planowane wydatki w 2021 roku:  283 058,00 zł

Termin realizacji:  05.03.2021 r. - 31.12.2021 r.

Rodzaj zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku i rekreacji.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama