Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację szkoleń sportowych dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 13.01.2021 do 03.02.2021 23:59
Wydział Kultury i Sportu
Łączny budżet 1 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Miasto Grudziądz, Wydział Kultury i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację szkoleń sportowych dzieci i młodzieży .

Realizacja zadania publicznego z zakresu  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację szkoleń sportowych dzieci i młodzieży.

Oferent w ramach konkursu może złożyć jedną ofertę.

Oferent jest zobowiązany zawrzeć  w ofercie analizę ryzyka, odnoszącą się do możliwych do wystąpienia problemów podczas realizacji zadania oraz określić sposoby mające na celu przeciwdziałanie ich wystąpieniu.

Oferent jest zobowiązany wskazać sposób wyceny wkładu osobowego i/lub rzeczowego, jeżeli planuje jego wniesienie w ramach realizacji zadania.

W ramach zadania zleceniobiorca jest zobowiązany do posiadania i prowadzenia dziennika zajęć zawierającego m. in. listę uczestników szkolenia, daty, zakres godzinowy zajęć, tematykę zajęć, informację o udziale w zawodach i imprezach, nazwisko szkoleniowca oraz frekwencję.

Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z ogłoszeniem konkursowym. 

Proszę zwrócić szczególną uwagę na wymagalność załączników.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama