Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Przygotowanie i realizacja projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na...

Reklama
Przygotowanie i realizacja projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych
Nabór od 15.01.2021 do 08.02.2021 15:00
Biuro Dialogu Obywatelskiego
Łączny budżet 435,59 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Gmina Miasta Szczecin, Biuro Dialogu Obywatelskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Przygotowanie i realizacja projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych..

Zadanie polega na przygotowaniu i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, korzyść dla lokalnej społeczności, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez „źródła zewnętrzne” należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z Gminą Miasto Szczecin, ani z Oferentem składającym wniosek o dofinansowanie w niniejszym konkursie. Źródłami zewnętrznymi finansowania projektów mogą być np. fundusze europejskie, programy ministerialne, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także środki z innych jednostek samorządu terytorialnego itp. 

W przypadku projektów dwuletnich do 31.12.2022 r. (dopuszcza się dofinansowanie zadań już rozpoczętych w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych, przy czym środki z dotacji Gminy Miasto Szczecin będą mogły być wydatkowane od dnia zawarcia umowy).

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama