Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii

Reklama
Nabór od 20.01.2021 do 10.02.2021 15:00
Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 110 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 110 tys. PLN
Gmina Miasta Szczecin, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.

Zadanie z zakresu redukcji szkód, polegające na prowadzeniu wielodyscyplinarnych działań środowiskowych (profilaktycznych, edukacyjnych, informacyjnych, wspierających itp.) mających na celu zmniejszenie lub wyeliminowanie skutków przyjmowania substancji psychoaktywnych wśród mieszkańców Szczecina.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama