Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania zadań oświatowo-wychowawczych w 2021 roku przez organizacje prowadzące...

Reklama
Na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania zadań oświatowo-wychowawczych w 2021 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
Nabór od 11.01.2021 do 01.02.2021 13:00
Wydział Edukacji i Sportu/Referat Organizacji Oświaty
Łączny budżet 290,3 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Miasto Bydgoszcz, Wydział Edukacji i Sportu/Referat Organizacji Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania zadań oświatowo-wychowawczych w 2021 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego .

Wykonywanie zadania publicznego w zakresie realizacji przedsięwzięć oświatowo-wychowawczych, przez organizacje pozarządowe, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, które mają zarejestrowaną w ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Bydgoszczy placówkę wychowania pozaszkolnego. Zadanie może być wykonane w różnych formach stałych i okazjonalnych. Musi służyć kształtowaniu i rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów, doskonaleniu umiejętności, pogłębianiu wiedzy oraz realizowaniu programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci imłodzieży w Miasta Bydgoszczy.

Źródło: Miasto Bydgoszcz

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama