Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych z zakresu kultury i tradycji...

Reklama
Otwarty konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych z zakresu kultury i tradycji, turystyki oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Nabór od 08.01.2021 do 29.01.2021 13:00
Referat Organizacyjny
Łączny budżet 80 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, Referat Organizacyjny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych z zakresu kultury i tradycji, turystyki oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym..

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych z zakresu ultury i tradycji, turystyki oraz działaności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

  1. Realizacja przedsięwzięć artystycznych, służących popularyzacji różnych dziedzin sztuki oraz zaspakajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Dobczyce: Wspierane będą projekty kreujące, realizujące i wspierające działalność artystyczną wśród mieszkańców Gminy Doczyce poprzez: koncerty, spektakle, przeglądy, konkursy, festiwale, wystawy i inne.
  2. Realizacja zadań obejmujących ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego: Wspierane będą projekty wzmacniające tożsamość regionalną opartą o walory autentycznego dziedzictwa; utrzymujące tożsamość lokalną i regionalną, szczególnie poprzez wspieranie folkloru i działalności zespołów folklorystycznych, wspierające projekty związane z wyrobem produktów tradycyjnych i promocją ginących zawodów.
  3. Realizacja zadań z zakresu edukacji kulturalnej: Wspierane będą projekty edukacyjne. Ich celem powinno być stwarzanie i utrwalanie nawyków korzystania z propozycji kulturalnych. Mogą być one realizowane poprzez różnorodne formy działań artystycznych oraz warsztatowych.
  4. Realizacja zadań z zakresu turystyki.: Wspierana będzie organizacja imprez mających na celu popularyzację aktywnego wypoczynku i krajoznawstwa na terenie Gminy Dobczyce.
  5. Realizacja przedsięwzięć z zakresu współpracy kulturalnej z zagranicą, ze szczególnych uwzględnieniem miast partnerskich Gminy Dobczyce.
  6. Realizacja przedsięwzięć z zakresu działalności kulturalnej i edukacyjnej na rzecz emerytów i rencistów.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama